Rüya Tabirleri

Rüyada Ağaç ve Çeşitleri Görmek Ne Anlama Gelir ?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyurulduğu üzere gördüğümüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir.

Rüyada Ağaç ve Çeşitleri Görmek

Rüyada Ağaç ve Çeşitleri Görmek

Ağaçlar kadınlara ve ahlakları farklı muhtelif erkeklere işaret eder. Ağaç görmek kavgaya da işaret eder.

Tanınmayan ağaçları görmek, endişe şiddet ve bağırmaya işaret eder. Ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur veya hayvan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise rızka ve güçlü bir kimseye dayanmaya işaret eder.

Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hemde koklanan ağaçları görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına işaret eder. Rüyada ağaç ve çeşitleri görmek.

Hurma, ceviz ve bunlara benzer, kokusu olmayıp yalnız meyvesi yenen ağaçları görmek kendilerinden ancak zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere işaret eder.

Selvi, ılgın, çam yaprakları ile deri tabaklanan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek, cimriliğe işaret eder.

Yaprağını döken ağaçları görmek, duruma göre fakirliğe, zenginliğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince işaret eder.

Yaprağını dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye işaret eder.

Ağaçların üzerinde yattığını gören kimsenin çocuğu çok olur.

Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse çekindiği şeyden kurtulur.

Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve o ağaç da filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şereflenir.

Çınar, selvi ve ılgın gibi meyvesiz büyük ağaçlar, kötülük düşünen sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara işaret eder.

Dikenli agaç maksadı güç ve çetin bir adama işaret eder.

Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimsenin, hanımı ölür ve birisine biat ettikten sonra döner.

Bir ağacın kuruduğunu görse, orada hasta, veya kaybolmuş bir kimse ölür. Ağaç kabuğu, rüyayı gören kimsenin malının bereketidir.

Rüyada kendi bahçesine birtakım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, birtakım çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü nisbetindedir.

Ağaç Allah-u Teâlâ’dan olan nimete işaret eder. Kuru ağaç, hidayet ve rızıktır.

Halk ile beraber ağacın altında oturmak, rüya sahibinin kitap ve sünnete uyduğundan dolayı Allah-u Teâlâ’nın ondan razı olacağına işaret eder. Eger bu rüyayı gören asi ise Allah’a tevbe eder.

Rüyada cennetteki tuba ağacını görmek, onun gölgesinde duranın veya ona dayanan kimsenin yerinin güzel olacağına işaret eder. Bazen de tuba ağacını görmek, yalnız ibadet ve taatı tercih ederek masivadan alakayı kesmeye, arkadaş veya şöhretli kimselerden menfaaat görmeye işaret eder.

Dağ ve derelerin ağaçları, umulmayan yerden gelecek rızka işaret eder.

Hurma gibi iyi ağaçlar güzel söze, soğan, sarımsak ve ebucehil karpuzu gibi kötü ağaclar ise, çirkin ve yaramaz sözlere işaret eder. Rüyada bir ağaçtan o ağaca ait olmayan bir meyveyi topladığını gören kimse, helal olmayan bir malı alır.

Rüyada ağaç kesmek, kesen kimseye ve onun ev halkına erişecek hastalığa işaret eder.

Ağaç üzerine çıktığını gören kimse, bir adamı bir şeyden meneder. Ağaçtan düşerek öldüğünü gören kimse, bir adamla yaptığı kavgada ölür, eğer eli kırılsa erkek veya kız kardeşi bir adamla yaptıkları kavgada ölürler. Eğer iki ayağı kırılsa, bir dava uğrunda malı gider.

Rüyada, Kurân’da övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, o ağacın dikenleri rüya sahibini kötülüklerden meneder.

Rüyada hurma ağaçlarının çok olduğunu gören kimse, o ağaçların sayısınca adamlara sahip olur. Eğer hurma ağaçları boston ve hurma ağacı olmayan herhangi bir yerde olursa, onlara sahip kimse için akar, tarla ve çiftliktir.

Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini gören kimseye, birtakım adamlardan veya tarla ve çiftlik gibi şeylerden mal isabet eder. Eğer gördüğü ceviz ağacı olursa, cimri, faydasız ve güçlük çıkaran bir adama işaret eder. Ceviz ağacının meyvesi de, meşakkat ve zahmetle elde edilecek bir mala işaret eder.

Bazen de ağaç görmek; dükkanlara, sofralara, hizmetçilere, hayvanata, lokanta, ambar ve mahzen olarak bilinen diğer yerlere işaret eder.

Bir kimse rüyada bir ağacın düştüğünü veya kesildiğini yahut yandığını ya da şiddetli bir rüzgarın kırdığını görse, ölecek veya öldürecek bir erkeğe veya bir kadına işaret eder. Eğer o ağaç rüyayı görenin evinde olur ve orada da bir hasta bulunuyorsa, o hastanın veya hane halkından hapsedilmiş birisinin ya da yolculukta bulunan bir kimsenin ölümüne işaret eder. Eğer o ağaç camide olursa, meşhur bir adamın veya meşhur bir kadının öldürülmesine yahut ölmesine işaret eder. Eğer ağaç zeytin ağacı olursa, zalim, vaiz, yolcu veya hakim ya da doktor bir kimse ölür.

Rüyada bir ağaç ektigini gören kimse, bir şeref’e erer. Ektigi tohumun filizlenmesinin tabiri de__böyledir. Eğer ekilen tohum filizlenmezse, rüyayı görene bir keder erişir. Uzüm ağacının dalını (fidesini) kesmek şereftir.

Bazı tabirciler, kış gününde üzerinde üzüm bulunan bir asma veya bir ağaç gören kimse, zengin zannettiği bir erkek veya bir kadına aldanarak malını sarfeder diye tabir ederler.

Ayva ağacı. aklından faydalanılamayan akıllı bir adamdır.

Badem ağacı, garip bir adamdır.

Sögüt agacı, dostundan çekingen, düşmanıyla görüşen bir adamdır. Nar ağacı, din ve dünyalık sahibi bir adamdır, onun dikenleri günahlardan meneder. Nar ağacını kesmek, doğduğu yerleri ziyaret edemeyeceğine işarettir.

Sedir ağacı şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir kimseye işaret eder. Ebucehil karpuzu adı verilen ağaç, dinsiz, zengin korkak bir adama işaret eder. Muz ağacı, din ve dünyalık sahibi zengin ve tedbirli bir adamdır. Üzüm ağacı, şen, izzetli ve güç sahibi bir adamdır.

İncir ağacı, ailesine faydası olan ve düşmanları kendisine sığınan bit adamdır.

Dut ağacı, halk ve ailesi hakkında cömert, fakir ve düşkünlere yardımcı, mal ve çocuğu çok bir adamdır.

Fıstık ağacı, zengin, hafif ruhlu, cömert ve ailesiyle mesut bir kimsedir. Kayısı ağacı, kendisinden faydalanılmayan doğru bir adamdır. Bazı tabirciler kayısı ağacı, şen; bazıları münafık bir adam, bazıları da zengin bir kadındır dediler. Rüyada kayısı ağacından meyve topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir.

Elma ağacı hizmet sahibi adamdır.

Şeftali ağacı, zengin, yiğit ve çok mal biriktiren bir adamdır.

Kayısı ağacı, bütün insanlara faydalı bir adamdır.

İncir ağacı, faydalı, sert ve malı çok bir adamdır.

Keçiboynuzu ağacı, faydası ve hayrı az bir adamdır.

Limon ağacı, halka faydası çok bir adamdır. Bazı tabirciler limon ağacı, malı çok ve bütün hallerinde hayırlı ve faydalı meşhur bir kadındır, dediler. Portakal ağacı görmek, güzel birisine işaret eder.

Hurma ağacı, alim bir kimseye veya bir çocuğa, onu, kesmek de çocuğun ölümüne işaret eder. Hurma ağacı çok faydalı bir adam ile tabir edilir. Rüyada birçok hurma ağaçlarına sahip olduğunu gören kimse, o hurma ağaçlarının miktarı nispetinde bir grup insanlara hakim ve amir olur. Eğer rüyayı gören tüccar ve esnaf ise ticaret ve kazancı çok olur. Kuru hurma ağacı, münafık bir kimse ile tabir edilir. Bazı tabirciler hurma ağacı uzun ömre ve evlada işaret eder dediler. Hurma ağacı, eş, ev, yer, mülk, elbise, mal, çocuk veya alim ile tabir edilir. Rüzgarın hurma ağacını kökünden çıkardığını görmek, o şehirde veba hastalığını zuhur edeceğine işaret eder.

Hastanın rüyasında mersin ağacı görmesi hastalığından kurtulmasına işaret eder. Bazen mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümidinin kesilmesine işarettir. Bazı tabirciler de, ahdini yerine getiren kimseye işaret eder demişlerdir.

Evinde mersin ağacı görmek devamlı bir hayırdır. Mersin ağacını diktiğini gören kimsenin işlerinde tedbirli hareket etmesi ile tabir edilir. Mersin ağacı daimi dostluğa ve imarete, devamlı sevinç ve rahata işaret ettiği gibi mala da işaret eder.

Ilgın ağacı, zenginlere zarar ve fakirlere yardım eden münafık bir adamdır. Meşe ağacı, ömrünün uzun olmasına işaret eder.

Dağ armudu ağacı, adi bir kimseye işaret eder. Bu ağaç üzerinde oluğunu gören kimse, inat, adi ve yabancı bir adamla münasebet kurar. Bazı tabirciler, dağ armudu ağacı, şerefli ve sağlam bir adama işaret eder dediler.

Abanoz ağacı sevinçli, zengin bir kadın, yahut katı zengin bir erkeğe işaret eder.

Yorum ekle