Rüya Tabirleri

Rüyada Baş Görmek Ne Anlama Gelir? Kafa Görmek

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada baş görmek ne anlama gelir? Rüyada kafa görmek.

Rüyada Baş Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kafa Görmek

Rüyada görülen baş, insanın bir işin başına geçmesi ve sermaye elde etmesidir.

Bir kimsenin rüyada başının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görmesi, babasının şanının artmasına işaret eder.

Başının büyüklüğü şerefinin fazlalığına, küçüklüğü de noksanlığına işaret eder.

Bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç başı olduğunu görse, eğer mücadele halinde ise düşmana galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evlada nail olur. Bekâr ise evlenir ve murad ettiği şeye nail olur.

Bir kimse başını açık olarak görse Allah (c.c.)a asi olur.

Bir kimsenin başını aşağı sarkıtıp, bükülmüş görmesi o kimsenin hata ve günahını itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine işaret eder. Bu rüya tabirce o kimsenin uzun ömürlü olduğuna da işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisinde yahut devlet başkanının yanında başını aşağı eğmiş görmesi, onun hata ve günah işlemiş ve pişman olmuş olmak tevbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise ticaretinin artacağına işarettir.

Başını tersine dönmüş olarak gören kimse, yolculuğa çıkma arzusunda ise onu yolculuktan men edecek bir maninin ortaya çıkmasına ve arzu ettiği şeyi ancak geç olarak göreceği, yolcu ve başkasının dahi bir müddet sonra şehrine döneceğine işaret eder.

Baş, sermayeye, kesik başlar da mala işaret eder.

Bir kimse rüyada kendi elinde bir adam başı olduğunu görse, kıymeti nisbetince, değeri yüksek bir şeye nail olur.

Baş ve boynunda insanın yara çıban ve ağrı olduğunu görmesi umum olarak bütün insanlar hakkında hastalığa işaret eder.

Başını dört ayaklı hayvanlardan birisinin başı gibi olduğunu görse, dert ve zahmet sıkıntıya düşer. Başının, fil, arslan, kaplan veya kurt başına döndüğünü görse, o kimse iş yapma hususunda halinden daha yüksek şey alıp, onunla menfaatlenir ve düşmanına galip gelir. Başını, hoş koku sürünmüş veya yağlanmış görse, çalışma ve gayretinin güzelliğine işaret eder.

Elinde birtakım kesilmiş başların olduğunu görmesi, halkın ona boyun eğip itaat etmesine işaret eder.

Bir kimse vurulmaksızın başının kendisinden ayrılıp, bir yere düştüğünü ve o yerden başını yüklenip götürdüğünü görse, başkanlığı elinden gider. Başının kesildiğini, hemen onu alıp yerine koyduğunu, derhal evvelki gibi sağlam olduğunu görse, o kimse Allah (c.c.) uğrunda gazada öldürülür.

Başının kendisinden ayrıldığını ve onu alıp, muhafaza ettiği gören kimsenin eline diyet miktarı mal geçer. Eğer hasta ise iyileşir.

Süngü mızrak veya değnek üzerinde görülen baş, şanı yüce bir başkana işaret eder.

Bir kimsenin başının güzel olması yahutta görünüşü çirkin olmamak şartı ile olduğu miktardan büyük olması, izzet ve yüksekliğe işaret eder. Bazen de başın büyüklüğü çok ilme, hikmete veya akla işaret eder.

Başın küçülmesi rütbenin gitmesine, malın azlığına ve cehalete işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin bir çok başının olduğunu görse, nesil, faydalı ilim, emlak veya evlat ve akraba veya mal ile rızıklanır. Yahut onun ailesi çok, yükü ağır, kazancı az olur.

Rüyada başını kaybettiğini gören kimse, başın işaret ettiği kimseyi kaybeder. Yahut çok üzüntü ve kederden dolayı dalgın bir halde yürür.

Kendi eliyle başını kestiğini gören kimse kötü tedbiri ile kendini öldürür, abdestini yahut secdesini tam yapmaz veya annesi, babası hakkında nihayet eder.

Başının kendinden ayrıldığını gören kimsenin geçimi ve hayatını devam ettirdiği sermayesi elinden gider.

Boynunun vurularak başının ayrıldığını gören kimse, eğer üzüntü ve kederde ise üzüntü ve keder gider, borçlu ise borcunu öder. Bazen de büyük mala erişir. Eğer boynunu vuran kimseyi tanırsa o kimsenin elinden çok hayra nail olur.

Bir kimse başı ile konuştuğunu görse, ona hayır isabet eder.

Bir kimse rüyada bir devlet başkanı veya bir vali tarafından boynunun vurulduğunu göre, Allah Teala ona üzüntü ve kederden kurtuluş bahşeder. İşlerinde ona yardım eder.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir hakimin hükmü ile veya yol kesici vasıtasıyla ya da harp meydanında yahut başka bir sebepten dolayı boynunun vurulduğunu görse, annesi ve babası hayatta olan ya da çocuğu olan kimse hakkında bu rüya kötüdür.

Eğer bu rüyayı korkan birisi yahut ölüme mahkum edilmiş bir kimse görse, bu halde rüya makbuldür.

Evladı olan kimsenin başını elinde görmesi iyidir. Eğer başının elinde olduğunu ve onun başka bir başının da var olduğunu görse, bu rüya o kimsenin kendisini kuşatmış bulunan afetlerden bir şeye mukavemet etmesine ve tedbirine, tedbirde bulunan fakat çirkin sayılan bir şeyi ıslah etmesine işaret eder.

Başının koç başı gibi olduğunu görse, adalet ve insaflı davranmasına, başının köpek başı olduğunu görse, zulmetmesine ve emri altındakilere kötü muamelede bulunmasına işaret eder.

Bir kimse rüyada başının eşek başına döndüğünü görse, hadis-i şerifte bildirdiğine binaen, o kimse namazda imamdan evvel başını rüku ve secdeden kaldırıyordur.

Bir kimse rüyada koyun veya sığır bunlardan başka hayvanların başlarından pişmiş olan şeylerden satın aldığını görse aldığı bu baş da semiz olsa o kimse bir hocadan istifade eder. Eğer zayıfsa faydasız bir hocaya, eğer çirkin ve korkulur ise hakkında kötü söz söylenen bir hocaya işaret eder. Bir kimse çiğ olarak koyun, sığır veya deve başı yediğini görse, buna nispet edilen bir başkanı kaybeder. Eğer bu başlar pişmiş veya kebap edilmiş ise o kimse başkan tarafından bir mal ile menfaatlenir. Yahut buna nispet edilen bir adamın sermayesini yer.

Koyun başı çoksa bir sermayedir. Beyni, malı yemeye, gözleri de altına işaret eder. Bir kimse koyun başını yediğini görse, izzet ve mala nail olur.

Bir kimse rüyada kendi başını büyük bir taşa vurduğunu görse, o kimse yatsı namazını kılmaksızın uyur.

Bir kimse rüyada başının arslan başına döndüğünü görse mülke nail olur. Eğer köpek, eşek veya at başına döndüğünü görse, sıkıntı ve meşakkate düşer.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Basamak Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Merdiven Görmek

Yorum ekle