Rüya Tabirleri

Rüyada Basamak Görmek Ne Anlama Gelir? Merdiven

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada basamak görmek ne anlama gelir? Rüyada merdiven görmek.

Rüyada Merdiven Görmek

Rüyada Basamak Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Merdiven Görmek

Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine işaret eder.

Merdiven basamakları, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya, bazen de merdiven basamakları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere işaret eder.

Bazen de merdiven basamağı, evin hizmetçisine işaret eder.

Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise öleceğine işarettir.

Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını gören kimse cennetin en yüksek derecesine vasıl olur. Onun yüksek yerine çıkmaksızın biraz aşağıda durdurulduğunu görse, ölümden sonra cennetin yüksek derecelerine çıkmaktan men edilir.

Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Dertli ve hastalıklı hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır.

Eger indiği yer cami, sulak, yeşillik ve güzel kokulu bir yer ise, o kimse müslümanlığa sarılıp tevbe ve istiğfar ederek bulunduğu halden döner. Eğer indiği yer anlatılan yerlerin zıddı olursa, o kimsenin derece derece helaka yaklaşmasına işaret eder.

Eğer basamaklar kerpiçten olursa rüya güzeldir. Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa rüya çirkindir. Bazıları da, merdiven basamakları hayırlı amellerdir ki, onun birincisi namaz, ikincisi oruç, üçüncüsü zekat, dördüncüsü sadaka, beşincisi hac, altıncısı cihat ve yedincisi Kur’an’dır dediler. Merdivenin basamakları kiremitten olursa bunda hayır yoktur.

Merdivenin ayakları taştan olursa kalp katılığı ile beraber yüksekliktir. Ağaçtan olursa nifak ve gösteriş ile beraber yüksekliktir. Eğer altından olursa rüya sahibi devlet servete ve bolluğa nail olur. Eğer gümüşten olursa her basamağın adedince şerefe nail olur. Bakırdan veya tunçtan olursa dünya metaına nail olur.

Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse kendisiyle yükseleceği kadar anlayış ve zekaya sahip olur.

Bazıları da, merdiven basamağı ibadet eden zahid bir kimsedir derler.

Yapılmış basamaklar işlerin kolaylığına, ağaçtan yapılmış merdiven basamakları bazen, işte sebata ve gizlemeyi arzu ettiği bir şeyi gizlemeye işaret eder.

Rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve cennetteki derecedir.

Sayarak merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse o basamakların sayısı kadar hayat sürer.

Beş basamak, beş vakit namazdır. Basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlıktır.

Rüyada basamaktan çıkmak veya inmek, iş ve aile hayatınızda çeşitli engellerle karşılaşacağınıza, fakat bunları çok kısa zamanda atlatacağınıza işaret eder.

Basamaktan yukarıya çıkmak, yüksekliğe, rütbeye ve servete; aşağıya inmek ise bunların aksine işaret eder.

İlim ve takva sahibinin basamakla yukarıya çıktığını görmesi Allah (c.c.) nezdinde mertebesinin yükseleceğine işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Banyo Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Banyo Yapmak

Yorum ekle