Rüya Tabirleri

Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada bulut görmek ne anlama gelir?

Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan islama işaret eder.

Bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim ve hikmete işaret eder.

Bazen bulut, askerlere, arkadaşlara, bazen de yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye işaret eder. Bazen de gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura işaret eder.

Eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yıldırım bulunursa devlet başkanın vergi almasına, işkence ve emirlerine işaret eder. Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse inançsız ise müslüman olur. Mümin ise nimete nail olur. Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur. Ya da karada yük arabası denizde gemisi varsa, onlar gelirler.

Bulutların üstüne bindiği gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.

Halkın suya muhtaç olduğu bir zamanda birbirini takip eden yağmur bulutlarının gelmesi, onlarda azaba dair bir işaret ve alamet yoksa, o yere halkın gelmesini beklediği bir vali gelir. Yahut oraya askerler gönderir veya gelir.

Eğer bulutlar yere, evlere, harmanlara yahut ağaç ve bitki örtüsü üzerine inse, sel ve yağmur çekirge veya serçe kuşlarının meydana çıkmasına işaret eder. Bununla beraber mezkur bulutlarda katı ve şiddetli rüzgar, ateş, taş, yılan ve akrep gibi üzüntü ve kedere işaret eden hoşlanılmayacak şeyler var ise, o yer halkı aleyhinde meydana gelecek, onları yerlerinden çıkaracak yağmaya yahut yolculuklarında vefat eden bir takım kimselerin ölüm haberlerinin onlara gelmesine işaret eder. Ya da onlara yüklenecek güç tekliflere ya da onların nebatat, hububat ve maişetlerine zarar ve ziyan getirecek çekirgelere veya vebaya ya da onların arasında yayılacak ve ilan olunacak bid’at mezheplere işaret eder.

Bazı tabirciler, bulut güçlü bir vali, şefkat ve merhametli devlet adamı veya alim bir kimsedir, dediler.

Bir kimse rüyada bulutlara karıştığını görse, vasfettigimiz milletten bir kimse ile arkadaşlık yapar.

Bulutu yediğini gören kimse, bir adamdan helal mal ve hikmetli bir şeyle menfaatlenir.

Bulutları topladığını gören kimse, vasfedildiği gibi bir adamdan hikmete nail olur.

Buluta malik olduğunu gören kimse, hikmet ve mülke nail olur.

Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almasa, o kimse alimler ile oturur. Onlarla sohbet eder, onların ilimlerinden bir şey almaz.
Buluta bindiğini gören kimsenin, işi ve şansı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur.

Çocuğunun buluttan olduğunu görse, onun dünyası hikmettendir.

Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve hayreti hikmetle olur.

Eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir. Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.

Bulut üzerine bir ev yaptığını görse, o kimse hikmet ve yükseklikle beraber helalinden dünyalığına nail olur.

Bulut üzerine bir köşk yapsa, istifade edeceği bir hikmet sebebiyle günahlarından kaçınır. Hayırlara ve cennette köşklere nail olur.

Elinde yağmur yağan bulut olduğunu görse, yine hikmete nail olur. Lisanından hikmetli söz çıkar. Kendisinin bulut olduğunu görse ve halka yağmur yağdırsa kendisi mala nail olur, halk da onun malından istifade eder.

Bulutun yükseldiğini ve üzerine altın yağdırdığını görse, o kimse hikmetli bir adamdan dünya işlerine ait terbiye öğrenir.

Yağmur olmayan bulutu görmek, valiliğe layık olan kimse için, insaf ve adaletsiz bir vali olduğuna işaret eder. Tüccar olan kimse için satacağı veya zimmetinde olacağı bir şeyde Hakk’a riayetsizlik eder. Alim ise, ilminde kıskanç olur. Zanaatkar ise, mesleğini devamlı ve iyi yapar.

Rüyada gökten bir bulutun indiğini genişleyerek her tarafa yağmur yağdırdığım görse, devlet başkanı o yere adaletli bir kimseye vali eder. Eğer bulut siyah olur veya yağmur yağdırırsa, vali adaletli olur.

Bazı tabirciler, eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dediler.

Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görse, Allah Teala (c.c.) o şehirde rızkı geniş eder. Eğer halk kıtlık halinde iseler, Allah Teala (c.c.) onların rızkını geniş eder ve kıtlığı kaldırır. Yağmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaate nail olur.

Bazen bulut şiddetli soğuğa veya mahzunluğa işaret eder.

Mevsimsiz kırmızı bulut görse, o şehre veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya hastalık isabet eder. Eğer göğün yerden gökyüzüne kalktığını ve şehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve bereket işaret eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun isteği yerine gelir, yolculuğundan salimen döner. Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir.

Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer, onun üzerine bütün işleri yoluna girer.

Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele işaret eder.
Yeryüzünden göğe yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa işaret eder. Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına işaret eder. Kırmızı bulut, işsizliğe, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soğuğa yahut üzüntüye, bazen de kırmızı bulut, o şehre girecek askere ve hilekara işaret eder.

Bir kimse rüyada buluttan bir şey aldığını görse ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur.

Buluta bindiğini yahut bulut üzerinde yürüdüğünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.

Bulutun kendisini karşıladığını gören kimse, iyi amele, adalete, sevinmeye her türlü üzüntü ve kederden kurtulup rahata kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibi fesatçı kimse ise, o kimseye erişecek azaba işaret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmesi devlet başkanına isabet edecek tehlike ve hastalığı veya görevinden azledileceğine işaret eder.

Bulut üzüntü, sıkıntı veya korkuların gitmesine, iyiliklerin meydana çıkmasına işaret eder.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Buğday Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle