Rüya Tabirleri

Rüyada Cennet Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada cennet görmek ne anlama gelir?

Rüyada Cennet Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada cenneti görüp fakat oraya giremediğini gören kimsenin rüyası, onun için hayır ameliyle müjdedir. Bazı tabirciler cenneti açıkça gören kimse, arzı ve istediği şeye işarettir ve ondan üzüntü ve keder gider diye tabir etmişler.

Cennete girmek isteyip fakat bundan men edildiğini gören kimse niyet ve kast ettiği hac ve cihattan yahut üzerinde ısrar ettiği günah ve kusurdan tevbeyi murat ettiği halde, bunlardan men edilir.

Cennet kapılarından birisinin üzerine kapandığını gören kimsenin anne ve babasından birisi vefat eder.

Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını gören kimse, anne ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarına işarettir.

İstediği kapıdan cennete girdiğini gören kimsenin anne ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarına işarettir.

Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir. Cennete girdiğini gören kimsenin eceli ve ölümü yakın olur.

Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyve kadar ilimle rızıklanır. Cennetin su, şarap ve sütünden içtiğini gören kimse için, ilim ve zenginliğe işarettir.

Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğuna delildir.

Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete işarettir.

Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye işarettir.

Kevser suyundan içtiğini gören kimse bir makama nail olup, düşmanlarını yener. Kendisini cennet köşklerinden birinde görse, güzel bir kadınla evlenir.

Cennetin kapıcısını görmek sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz yaşayışa ve belalardan emin olmaya işarettir.

Meleklerin onun yanına girip kendisine cennete selam verdiğini gören kimse, onu cennete götürecek bir amel işlemiş olmasına ve iyi bir sonla öleceğine işarettir.

Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel işlemeye delildir.

Cennete girmek bazen güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşa işarettir.

Hasta bir kimse cennete girdiğini görse hastalığından iyileşir. Bazı kere de cennete girmek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allah Teala’dan korkmaya işarettir.

Cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip olmaya faydalı ve menfaatli şeylerin eline geçmesine ve rızka işarettir.

Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, senenin bolluk ve ucuzluğuna, meyve hububat ve ziraata gelecek berekete delildir.

Cennete girmek, şehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir.

Savaş aletleri ile cennete giren şehit olarak ölür.

Kitapla beraber cennete girdiğini görmek ilim ve güzel amele işarettir.
Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini gören kimse, malının zekatını vermek sayesinde cennete girer.

Hanımıyla beraber cennete girdiğini görmek, dünyada hanımıyla iyi geçinmeye işarettir.

Rüyada cenneti görmek, camiye, zikir meclisine, sokak ve pazarda kazanç yapmaya, hacca, cihada, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, ilme ve güzel amele işarettir.

Rüyada cennet nehirlerinden içtiğini, meyvelerinden yediğini veya ağaçların gölgesinde gölgelendiğini yahut cennetin hurilerinden bir şey gördüğünü görse, ilim, hidayet, rızk, mülk, nesil ve uzun ömre nail olmaya, yahut şehit olarak ölmesine işarettir.

Cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki, su nehri rızka; süt nehri fıtrata; şarap nehri, Allah Teala sevgisinden meydana gelen sarhoşluğa ve Allah Teala’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeye, bal nehri ise ilim ve Kuran’a işarettir. Cennet meyvelerinden yemek, güzel amellerin neticesine, eşe ve hayırlı evlada işarettir.

Tuba ağacının gölgesinde oturup gölgelenen ve ona dayanarak durduğunu gören kimsenin gideceği yerin hoş ve güzel olmasına işarettir.

Bazen de ağacın altında oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadaş dost ve rütbe makam sahibi kimselerden menfaatlenmeye işarettir.

Cennetin köşklerine girdiğini görmek, yüksek rütbe elde etmeye, iftihar edilecek işe girmeye, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete işarettir.

Cennetin haznedarı Rıdvan (r.a.)’ı görmek, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve duanın kabul edilmesine işarettir.

Cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini gören kimsenin, sahip olduğu ilimden fayda görmemesine işarettir. Cennetten kovulduğunu görmek, Adem (a.s.)’ın hikayesinden ötürü fakirliğe giriftar olmasına işarettir.

Korku halinde olan kimsenin cennete girdiğini görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekar ise evlenmesine işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Cenaze Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle