Rüya Tabirleri

Rüyada Deniz Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada deniz görmek ne anlama gelir?

Rüyada Deniz Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir kimsenin rüyada deniz görmesi, arzu ve isteğinin yerine gelmesine işrettir.

Denize girdiğini gören kimse devlet başkanının huzuruna girer.

Denizin bütün suyunu içtiğini görse, o kimse dünyaya sahip ve ömrü uzun olur.

Deniz suyundan içip kandığını gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü ve kuvvetli olur.

Denizden su almak istediğini gören kimse, almak istediği su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nisbette buna muvaffak olur.

Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut, Allah (c.c.) o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar.

Bazı tabirciler demişlerdir ki, denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edep öğrenmektir.

Denizi geçtiğini gören, düşmanın malından ganimet alır. Bir kimse denizin suyunun bir şehre girdiğini ve oranın halkına zarar verdiğini görse, o şehre devlet başkanı girer ve halk da devlet başkanı tarafından mal ve maişete işarettir.

Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından kurtulur.

Denizi uzaktan görüp, ona karışmadığını gören kimse, arzu ettiği bir şeye yaklaşır.

Denizden su içtiğini görenin ortağı varsa ondan ayrılır.

Denize işediğini gören kimse hata ve günaha girer.

Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitne ve bela görür.

Denizin suyunun azaldığını, hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldığını görmek, devlet başkanı tarafından o yere yahut hazineye gelecek belaya, yahut o şehirlerde kıtlığın çıkacağına işarettir.

Kendisini denizin kenarında gören dalgıç, ölür. Eğer hasta ise Allah (c.c.) ona şifa ihsan eder.

Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur.

Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder.

Denizde yüzdüğünü gören kimse, içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. Bu işten çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır. Bu işin kolaylığı ise denizden sahile olan uzaklığı ve yakınlığı nisbetincedir. Eğer yüzerek denizden çıkarsa o işin içinden de çıkar.

Denizde yüzdüğünü ve batarak kaybolduğunu gören kimsenin ömrünün bitmesine ve helak olmasına işarettir. Suyun kendisini örttüğünü ve orada öldüğünü gören kimse, şehit olarak ölür.

Denize dalıp su üzerine batıp çıktığını buna rağmen ölmediğini gören kimse dünya meşgalelerine dalar. Bazen de, o, dünyanın nimetlerine işarettir ve bazı kere de masiyet ve günah işler.

Mal arzusundan dolayı inci çıkarmak için denize daldığını gören, çıkardığı inci veya başka şey miktarı mala sahip olur.

Denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu ve onu doldurduğunu görenin uzun ömürlü bir çocuğu olur. Denizden su alıp içtiğini gören, içtiği su kadar mala işarettir, yahut aynı miktarda ilim ve irfana sahip olur. İçtiği su bulanık ise o kimseye korku isabet eder.

Denizde yıkandığını ve abdest aldığını gören hasta ise Allah (c.c.) şifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapiste ise hapisten kurtarır ve iyilikler karşısına çıkar.

Denizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna işarettir. Bazen de deniz rüyası, ızdırap veren ve helak eden bir fitneye işarettir.

Deniz, cehenneme dahi işarettir.

Bazen de bir kimseyi deniz içerisinde görmek, eğer o kimse ölmüşse, cehennemde olmasına alamettir, eğer hasta ise hastalığı artar, denize battığını görse o hastalığından ölür. Bazı tabirciler, deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin aşikareye çıkmasına; bazıları da tehlike ve tevekküle işaret eder, demişlerdir.

Rüyada Atlas Okyanusunu görmek, ömrünün kısalığına işaret ettiği gibi, uzun ömre de işarettir.

Deniz, yolculuğa, savaşa ve savaşta elde edilecek mala işaret eder.

Denizin tatlısı, mümine, acısı da inançsız birisine işaret eder.

Deniz bazı kere de gökten yağan yağmur manasına gelir.

Deniz, tehlike ve işarettir.

Deniz korkuya, bağırmaya ve maksadın geç hasıl olmasına, bazen üzüntü ve kederin gitmesine, bazen de ölümüne işarettir. Ayrıca pisliklerden temizlenmeye de işarettir. Bu rüya inançsız için imana, günahkar için tevbeye ve yemine delildir.

Deniz kötü ahlaklı kadın ve erkeğe, hile, gayz ve gazap sahibi kimselere de işarettir. Bazen de hapse işarettir.

Bazen deniz, haddi ve nihayeti olmayan mesleğe, kalesi olmayan şehre, cemaati terk edip yalnız bayram namazlarında bulunmaya, şehvet ve arzusunun ve gönlünün istediği şeyleri yemekten kendisini men eden hastalık manasına gelir.

Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar ve o yağmurdan faydalanırlar.

Denizin taşıp dalgalarının birine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya ve şiddete düşer.

Bazen de deniz, dünyaya ve dünyanın garip hallerine işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Değirmen Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle