Rüya Tabirleri

Rüyada Ekmek Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada ekmek görmek ne anlama gelir?

Rüyada Ekmek Görmek Ne Anlama Gelir?

Beyaz ekmek, kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime işarettir.

Siyah ekmek, yaşayış ve geçimde darlığa işarettir.

Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da, yufka ekmek, rüyayı görenin haline ve liyakatına göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye işarettir, dediler. Acı ekmek, güçlükle geçinmektir.

Ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına işarettir, buğdayın tabiri de böyledir.

Ekmek, ilme islamiyete, bazen hayat ve hayıt idame eden mala işarettir. Bazı kere yufka ekmek, anneye işaret eder.

Pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, ilime, güzel bir hanım işarettir.

İnsanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebe ise, ilimden muhtaç olduğu şeye işarettir. Eğer vaiz ise, dağıttığı ekmek, vaazları, nasihatleridir.

Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümit etmediği yerden ve başkasının elinden vasıl olacak mal ve rızıktır.

Ekmeği, bulutların yahut evin yahut hurma ağacının üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına işarettir.

Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi bolluk ve ucuzluğa işarettir.

İşsiz kimsenin rüyada bir ölünün kendisine ekmek aldığını, yahut o ekmeği ataşe, helaya yahut katrana bıraktığını görse, o kimse bir bidate çağrılır ve halk fitneye düşer.

Bir kimse ekmek üzerine işediğini görse mahremi ile cinsi münasebette bulunmasına işarettir.

Ekmek pişirdiğini gören kimse, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır.

Fırını soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimse devlete işarettir. Tandırdan çıkan ekmek miktarı eline mal geçer.

Bazıları, bir yufka ekmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası onun için çalışır ve ondan üzüntü gider.

Kendi yanında ayrı öğütülmüş undan yapılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçinme ve dininin orta halli olmasına işarettir.

Eğer ekmek arpadan olursa, zühd ve perhizle geçimin şiddet ve darlığına işarettir.

Ekmeğin kuru olması yine geçim darlığıdır.

Kendisine rüyada verilen bir çok ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin ecelinin yaklaşıp ömrünün bitmesine işarettir. Bazıları ise bu rüya, temiz geçime işarettir.

Ekmekten bir lokma aldığını gören kimsenin tamahkar olmasına işarettir. Bekar için yufka ekmek, zevcedir.

Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına işarettir.

Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur.

Geniş yufka ekmek, bol rızık ve uzun ömürdür.

Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.

Küçük ekmek kısa ömür ve az rızıktır.

Yemesi adeti olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına işarettir.

Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekatı verilmemiş maldır.

Katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur, tek ve garip olarak vefat eder.

Pişmemiş ekmek şiddetli sıtmaya işarettir.

Ekmek, fakir için hastalığa ve umduğu şeyin meydana çıkmamasına işarettir.

Ayrı öğütülmüş undan yapılan ekmek, zenginler için fakirliktir.

Bazıları da, halis undan yapılan sıcak ekmek çocuğa işarettir, dediler.

İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı tabirciler, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı, bazıları da, çok görünen cüz’i bir faydadır, dediler.

Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır.

Peksimet vücut sıhhatidir.

Pörsümüş ve kokmuş ekmek ucuzluk ve bolluktur.

Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunun görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır.

Kırılmış ekmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır.

Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır.

Peksimet yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delidir. Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler.

Yufka ekmek yolculuğa, bazen de, güç şeyleri kolaylaştırmaya işarettir. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref; kurusu şerdir.

Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinen bozulmaya ve islamdan dönmeye, hanımın ve evladın malının bozukluğuna işarettir.

Tat ve renkleri muhtelif olan ekmek parçaları doğruluğa yahut faizden kazanca işarettir.

Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve işte ihlasa (samimiyete) ve gizliliklere işaret eder.

Ekmeğin kabuğu, gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Ekin Ekmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle