Rüya Tabirleri

Rüyada El Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada el görmek ne anlama gelir?

Rüyada El Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen el, kişinin ihsan, kuvvet, itimat ve istinat ettiği şeydir.

Sağ el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malı ve kendisine isnat edilen, bilinen bir şeydir.

Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse amir ise, düşmanına galip gelmesine, yardımcılarının kuvvetli oluşuna, sözündeki nüfuzuna, yardımda ona itaat etmelerine işarettir.

Rüyada iki elinin de açık olduğunu gören kimsenin, cömert olmasına ve bütün malını infak etmesine işarettir.

İki elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, kardeşi veya çocuğu ya da ortağından istediği şeye itimat etmesine işarettir.

Sağ elinin altın olduğunu gören kimsenin, kazanç otorite ve gücün gitmesine işarettir.

Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin, geçiminin güzel olmasına işarettir.

Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören şahsa, kardeşi veya hanımı yahut ortağı kötülük ederler.

Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına işarettir. Eğer vaaz ve nasihat ise, korkutmaya işarettir.

Elini koltuğu altına sokup çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören şahıs, talebe ise, ilimde ilerler, amir ise, daha yüksek mevkilere işarettir. Tüccar ise, ilerler, şöhrete kavuşur ve doğruluğa erişir. Esnaf veya zanaatkar ise, şöhrete kavuşur.

Elinden ateş çıktığını gören şahıs, talebe ise, ilminde otorite olur ve düzgün konuşur. Rüyayı gören vali ise, otoritesi ve başarısı artar, tüccar ise, ticaretinde başarıya ulaşır.

Elinden su çıkan kimse, mala kavuşur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete işarettir. Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine işarettir.

Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere işarettir. Sol el, hanıma, anneye, kız kardeşe, kıza işarettir.

Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimsesini kaybetmesine işarettir.

Bir kimse rüyada elinin kesildiğini ve kendisinden ayrıldığını görse, o kimsenin erkek kardeşi veya dostunun ölümüne ya da bunlar ile kendi arasındaki ülfet ve muhabbetin sükut etmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına dönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve harekete işarettir.

Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle halka galip geldiğine işarettir.

Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına işarettir.

Bir kimse rüyada iki el ve ayaklarının kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin müfsit birisi olduğuna işarettir.

Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin, aşık olduğuna işarettir.

Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya birtakım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına işarettir. Bazı tabirciler, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna işarettir.

Ellerinin yumulduğunu gören kimsenin, cimriliğine işarettir.

Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır.

Sağ elinin çolak olduğunu gören kimsenin, maişetinin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemesine işarettir.

Rüyada elinin altın olduğunu gören kimsenin, elinde bulunan şeyin gitmesine işarettir.

Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadığını gören kimse, bir fitne ve fesatlıkta bulunur.

Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimsenin başka birisinin kazancını yemesine işarettir.

Rüyada elinin tamamını veya bazısını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar.

Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür. Bazen de hapsedilir. Bazen de bu rüya, fakirlik ve ihtiyaca işarettir.

Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvete nail ve düşmanına galip gelir.

Bir kimse elinin uzadığını hatta süngü gibi olduğunu görse, o kimsenin zalim olup insanların ırz ve namusunu kötülemesine işarettir.

Rüyada elini yummak, bir şey üzerinde ittifak etmeleri lazım gelenlerin rızık ve nafakalarını sarfederken cimrilik yaptıklarına işarettir.

Rüyada elinin kesilmiş olduğunu ve onu muhafaza edip yanından ayırmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardeşi olur.

Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse, mal elde eder.

Rüyada elinin kesildiğini gören kimsenin, ailesinden ayrılarak gurbete gönderilmesine veya mesleğini değiştirmesine yahut çocuklarının veya başkalarının ona verdikleri maaşı kesmelerine ya da akrabalarını ziyaret etmemesine, bazen de bu rüya, o kimsenin haram ve masiyetten men edilmesine işarettir.

Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder.

Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten men edilir.

Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu gören kimsenin, malca fakir olduğuna veya çocuk ve erkek kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığına işarettir.

Rüyada elin güzelliği, baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca işarettir. Bazen de bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun haline uygun amellere işarettir. Bazen de elin güzelliği düşmana galip gelmeye işarettir.

Uyanıkken el ve ayağı olmayan kimse rüyada el ve ayağının olduğunu görse, o kimse yakını veya kendisini seven bir kimseden faydalanır, yahut tahmin etmediği bir yerden rızıklanır. Rüyada elde yağ ve demir görmek, dininin bozulmasına işarettir.

Rüyada elin fazlalığı, hastalığa ve onun elinden tutacak diğer bir şeye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir bastona muhtaç olmasına işarettir.

İtaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (c.c.)’a tevekkül etmesine işarettir.

Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kimsenin, haris, tamahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalanmasına işarettir.

Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terk ederek şehvet ve nefsani arzularına uyar.

Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna işarettir.

Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kimse, bazen düşmanına zafer bulur ve duvarlara tırmanan ve çıkan bir hırsız olur. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin kazancının bayağı olduğuna işaret ettiği gibi, kendisinin de adiliğine işarettir.

Rüyada sağ elinin sol elinden uzun olduğunu gören kimse, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Ekmek Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle