Rüya Tabirleri

Rüyada Elbise Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada elbise görmek ne anlama gelir?

Rüyada Elbise Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah (c.c.)’tan korkmasına ya da müjdeye tabir edilir.

Rüyada bir adamın giyinmesi, o adamın evleneceği kadına, kadının giyinmesi, evleneceği kocaya işarettir.

Rüyada bir giyindiğini ve sonradan elbisesini yırttığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz. Eğer elbise sökülüp dikişi ayrılsa, hanımı veya ortağı o kimseden ayrılır.

Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur. Rüyada kolsuz elbise giymiş olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarlığının yerinde olduğuna işarettir.

Rüyada elbisenin yakasının yırtık olduğunu gören kimse, fakirleşir.

Kendisinin bir çok elbisesi olduğunu gören kimse için, ahirette büyük mükafat ve çok sevaba işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi hayırlı bir habere, elbisesi, yırtık ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete işarettir.

Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise giydiğini görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir.

Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin şan ve şerefine işarettir.

Bir kimse yakasız elbise giydiğini görse, o kimsenin ölümüne işarettir.

Kısa bir elbise giydiğini ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder.

Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur’anla amel ettiğine işarettir.

Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, işarettir. Elbiseyi tersine giydiğini gören kimsenin durumu değişir.

Bir kimse elbisesinin yakasının yırtıldığını görse fakirleşir.

Elbisenin boydan boya yırtıldığını gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eğer enine yırtıldığını görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir.

Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıldığını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir.

Yeşil elbise, dine işarettir. Beyaz elbise de, böyledir.

Mavi renkli elbise görmek iyi değildir.

Kırmızı bir elbise, şöhrete, sarı elbise de, hastalığa işarettir.

Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, ıslaklığın kuruması zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir.

Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider.

Yünden elbise giydiğini gören kimse zahit olur.

Bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah (c.c.) yanında hallerinin güzel olmasına işarettir. Bazı tabirciler, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa işarettir, dediler.

Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkarlar için beyaz elbise işlerinin durgunluğuna işarettir. Zanaatkar için her zaman elbisenin kıymetli oluşu işinin durgunluğuna işarettir. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.

Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydiğini gören, otorite işarettir.

Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah (c.c.)’ın hakkı olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allah (c.c.)’tan korksun ve malının zekatını versin.

Kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine işarettir.

Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara işarettir.

Sarı elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de sıtma hastalığına işarettir.

Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.

Bütün renklerle boyanmış bir elbiseyi giydiğini gören kimse istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah (c.c.)’a sığınması lazımdır.

Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işarettir. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha işarettir.

Çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyler ve meşrubat satan kimse için hayırdır. Sair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına, hasta için hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işarettir. Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işarettir. Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur.

Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir.

Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikare işlemesine işarettir.

Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak
elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatine işarettir.

Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir.

Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, işarettir.

Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz. Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir.

Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder.

Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur.

Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe işarettir.

Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kasdettiği şey tamamlanmadan men edilir. Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır.

Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı def etmesine, gizli şey ve işlerinin aşikarelenmesine işarettir.

Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir.

Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur.

Bilmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir.

Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir.

Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir.

Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir.

Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram malı yemeye işarettir.

Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada El Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle