Rüya Tabirleri

Rüyada Eşek Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada eşek görmek ne anlama gelir?

Rüyada Eşek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada eşek görmek, “Kendilerine tevrat yükletilip de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir” mealindeki ayet-i kerimesinin meali gereğince yolculuk yahut ilme işarettir.

Eşek, amelsiz alime yahut Yahudiye, yatak, kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada katı ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmeye işarettir.

Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir.

Eşeğin sesi, şer ve şiddetlere ve bir arızanın meydana gelmesine işarettir. Rüyada görülen eşek, gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir.

Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için ziynettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinçtir. Yeşil olursa, din ve takvadır. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur. Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır.

Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına işarettir.

Bazı tabirciler de, eşeği telef olan kimsenin malı zayi olur, yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkanı yıkılır, dükkanından çıkarılır, demişlerdir.

Bilinmeyen eşek, cahil, çok inat veya inançsız bir kimsedir. Eğer eşek, caminin üzerinde veya ezan okunan yerde anırsa o kimse inançsız, küfrüne, yahut bidat sahibi bidatına davet eder. Eğer ezan gibi ezan okusa o kimse Müslüman olur, halkı hakka davet eder.

Bir kimse rüyada bir takım eşeklerinin var olduğunu görse, kavminin cahil olmasına işarettir.

Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olmasına işarettir.

Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir.

Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün aslı ve kıymeti nispetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe işarettir.

Eşeğinin katıra döndüğünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine işarettir.

Eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur.

Eşek pisliğini biriktirdiğini gören kimsenin malı fazlalaşır.

Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah Teala Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır.

Eşekten düştüğünü gören fakir olur. Binmiş olduğu başka birisinin eşeğinden düştüğünü gören kimse ile arkadaşı yahut arkadaşının adaşı yahut benzeri arasında kopukluk meydana gelir.

Rüyada iki gözü kör olmuş bir eşek satın aldığını gören kimsenin yerini bilmediği bir malının olmasına işarettir.

Tabirde eşeğin sesinden kötü görülecek bir şey yoktur.

Haddizatında eşek, insanın çalışma, gayret ve nasibidir. Dişi eşek kişinin hizmetçisi, yahut ticaretidir.

Eşek sütü içtiğini gören kimse hafif bir hastalık geçirir. Yahut hastalığından iyi olur.

Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapılan açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir. Eşek dişi yavru doğursa kötü isimle yad edilip, gözden düşmesine işarettir.

Eşeğe iyi binemediğini veya binmekten korktuğunu gören kimse kendisinin olmayan bir şeyle süslenir.

Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut hanımı tarafından üzüntü isabet eder.

Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine işarettir.

Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir.

Eşeği yemek için kestiğini gören kimsenin dar geçiminden sonra geniş rızka nail olacağına işarettir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.

Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkının genişliğine işarettir.

Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur.

Vahşi eşek günaha işarettir. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah işlemesine işarettir. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra; ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara işarettir.

Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir.

Kendisine itaat eden vahşi eşeğe binmek, günaha işarettir. Eşek, itaat etmeyip kendisini düşürse yahut baş veya ayağı ile tepelediğini görse, o kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir şiddet isabet eder.

Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer.

Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer.

Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve Müslümanların cemaatinden ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Ense Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle