Rüya Tabirleri

Rüyada Ev Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada ev görmek ne anlama gelir?

Rüyada Ev Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır. Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı hanımına işarettir.

Bir kimse tanımadığı bir evin üzerin çıktığını görse o evin kıymeti ve şeren nispetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini sağlam bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa, o kimse hayır ve nimete işarettir.

Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır.

Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur.

Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.

Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.

Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadınların çokluğuna işarettir. Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına işarettir.

Bir kimsenin demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına; rüyasında karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe işarettir.

Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiğini ve içinde olan eşya ile yürüdüğünü ve insanların da onunla beraber yürüdüğünü görse, o ev halkına bir musibet erişir.

Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, o ıslaklık ve çamur nispetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.

Bir kimse bir şehirde bir bina yaptığını görse, o kimse o şehirde evlenir ve bir çocuğu olur. Eğer kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görse, hayır ve nimete ve bolluğa kavuşur ve hanımı tarafından servete erişir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.

Yeni bir ev gören kimsenin düşmanı ölür. Kendisinin bir evi nakışladığını görse o evde husumet ve şiddet meydana gelir.

Bir kimse kendi evini karanlık görse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkar.

Evini aydınlık görse, çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır.

Kendi evini yıktığını görse malına başkaları varis olur.

Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Eğer zanaatkar ise gördüğü evin güzelliği nispetince devlet ve servete işarettir.

Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tevbe ve istiğfar eder.

Evin darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyayı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine işarettir.

Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odaları rüyayı görenin hanımlarına, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine işarettir. Bilinmeyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür.

Bilinmeyen bir eve girdikten sonra çıksa, hastalık sebebiyle ölüm derecesine yaklaşıp sonra kurtulmasına, eğer eve yalnız girse ve orada birtakım ölüler görse, o evde olanların hepsinin ölmesine işarettir.

Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir.

Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sırrına vakıf olur.

Bekar olan bir kimse, insanları, rüyada, bilinen veya bilinmeyen bir yerde ev yaptıkların görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenmesine işarettir.

Kendisinin yeni bir eve girdiğini görse, evin sahibi veya evde oturan da orada olsa, eğer o kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur.

Kendisini eski bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını görse o kimse akrabalarından bir mirasa işarettir.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazı akrabaları veya evlatlarından biri ölür, dediler.

Kendi evini sattığını gören kimse hanımını boşar.

Kendisinin güzel bir evinin olduğunu görse, ameli güzel olur, evinin sık ve çirkin olduğunu görse, amelinin kötü olmasına işarettir.

Bazen de ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanın değişmesiyle halinin değişmesine işarettir.

Bir kimse yeni bir ev yıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder.

Bir ev yapsa veya satın aldığını görse, o kimseye çok hayır erişir.

Bir kimse evini veya evinin odalarını, yahut avlusunu veya bacasını bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapılardan birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini görse, o kimsenin hanımı hakkında yaramaz ve kötü bir şey meydana çıkar.

Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi, ölmesine işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Et Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle