Rüya Tabirleri

Rüyada Ezan Okumak Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada ezan okumak ne anlama gelir?

Rüyada Ezan Okumak Ne Anlama Gelir?

Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine işarettir.

Bazen ezan, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harp için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına işarettir.

Ezan bazen hırsızlığa, bazen de derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek her hangi bir söze, bekar için evlenmeye işarettir.

Ezan çok kere doğru habere işarettir.

Kendisinin kıbleden başka bir yöne veya arapçadan başka bir lisanla ezan okurken görmek, bidat içinde bulunduğuna işarettir.

Bir kadın, rüyada kendisini cami minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekete büyük bir bidat zuhur eder.

Çocukların vakitsiz ezan okumaları, o memleketin cahiller ve ehl-i sünnetin gayri kimseler tarafından istila edilmesidir. Bir kimse minarede kendisinin ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyulduğu yer nispetinde şerefe nail olur. Eğer ehil değilse düşmanları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur. Eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kar eder.

Ezan, duaya, takvaya, taat ve hayırlı işlere emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa işaret eder.

Eğer bir kimse kendisini kafir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkını İslam dinine davet eder. Eğer kuyu, Müslüman memleketinde ise o kimse casustur. Bu rüyayı gören, bazen de insanları bidate davet eder.

Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. Eğer günahkarsa dövülür.

Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görse zalim bir halktan olduğuna işarettir.

Kendisini, komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komşunun hanımına hıyanet eder.

Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı insanlar arasında koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekar ise evlenir.

Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat ve hüsn-ü maişettir.

Bazı tabirciler, bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir, demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır.

Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına işarettir. Hamamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile tabir edilir.

Ezan ve zikrullahı yüksek bir sesle özellikle sesi güzel ve tatlı olursa okuduğunu ve insanların da bu ezanı sükunetle dinlediklerini görse, bu büyük insanlara yaklaşmakla tabir edilir.

Eğer ezanı tebdil eder, ezan ve zikrullah ile oynarsa veya ezan okurken avret yeri açık olursa hasid ve hayırsız bir şöhrete işarettir.

Toplu halde bir kavmin üzerine ezan okuduğunu gören kimse, zalim bir halkı Hakk’a davet eder. Bazı kere ezan, dini ilimlerde alim ve fakih olmaya işarettir.

Semada ezan okuduğunu ve insanların da onu dinlediğini gören kimse, nası hayra davet eder. Onlar da onun davetine icabet ederler.

Bir kere veya iki kere ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, hac ve umre yapar.

Ezanda ziyade ve noksanlık yaptığını veya ezanın lafızlarını değiştirdiğini gören kimse, bu ziyade ve noksanı miktarınca insanlara zulmeder.

Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları sulha davet eder. Evin üstünde ezan okuduğunu görse o kimsenin ehli vefat eder.

Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun anne ve babası yalan ve buhrandan kurtulur.

Bir kimse, güya kendisini oyuncak olsun diye ezan okuduğunu görse, aklı gider. Bir kimse sokakta ezan duyduğunu görse o sokak ehlinden birisi ölür.

Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder. fakat o da bunu kabul etmez.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Evlenmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle