Rüya Tabirleri

Rüyada Göz Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada göz görmek ne anlama gelir?

Rüyada Göz Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklık yolunu gören kalp gözüdür.

Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapmayacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören bir felakete uğramışsa, o kimse kendisini felaketten kurtaracak birisini bulacağına işaret eder.

Eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimse görürse, o kimsenin bir daha vatanına dönmeyeceğine işaret eder.

Rüyada bir topluluğun birbirleriyle kavga yaptıklarını ve kendisinin de kör olduğunu gören kimse, kendisiyle uğraşan kimseleri görmez.

Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görse, o kimsenin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisinin ona yol göstermesine işaret eder. Eğer rüya sahibi o yabancıyı tanıyorsa onun kızını alır veya ondan bir hayır görür.

Bir kimse rüyada iki gözünün de kucağına düştüğünü görse, o kimsenin erkek kardeşi, oğlu vs. gibi akrabası ölür.

Rüyada gözlerinin ağrıdığını görse, o ağrı onun dininde yaptığı eksiklik ve kusurdur. Gözsüzlüğün noksanlığa işaret etmesi daha fazladır.

Borçlu olan bir kimse rüyada gözünü kaybettiğini veya kör olduğunu görse, namazını terk etmesi veya zekatını vermemesi ya da bir günah işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişir.

Çocuğu olmayan salih bir kimse rüyada gözlerinden rahatsız olduğunu görse, para yönünden zarara uğrar.

Rüyada gözleriyle yürüdüğünü gören kimsenin hastalanacağına işaret eder.

Rüyada gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, dinini ıslah eder. Bazı tabirciler, rüyada kendi gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, malını ıslah eder, bazıları da o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir ve o çocuk onların gözlerinin ışığı olur, dediler. Bazı tabirciler ise eğer o kimsenin sürülmüş ve kaybolmuş bir erkek kardeşi varsa onu arzu eder ve onun sağlık haberini alarak sevinir, dediler.

Bir kimse rüyada gözünün insanların zannettiklerinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görse, o kimsenin dince gizli olan durumu görünüşünden daha hayırlıdır.

Gözlerinde beyazlık bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder erişir veya sevdiği bir kimseden ayrılır.

Rüyada gözlerinde perde bulunduğunu, sonra bu perdenin açılmasıyla gözlerinin ışıklandığını gören kimse, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmış bir kimsesiyle bir araya gelir. Eğer bu rüyayı gören üzüntülü ise Allah (c.c.) onun üzüntüsünü giderir.

Rüyada kalbinde bir göz bulunduğunu gören kimsenin, dininin icaplarını yerine getirdiğine ve gönlünden doğarak söyleyeceği hikmetli şeylere işaret eder.

Rüyada başka bir kimsenin gözünü yediğini gören kimse, o kimsenin malını yer.

Rüyada iki gözünde de kirpik bulunmadığını gören kimse, islam dinini zedeler.

Bir kimse, kirpiğini birisinin yolduğunu görse, o adam onu rezil edecek düşmanıdır.

Rüyada göz kapaklarının beyaz olduğunu gören kimsenin, başında veya gözlerinde ya da kulaklarında meydana gelecek hastalığa işaret eder.

Vücutta bir göz veya birçok gözler bulunduğunu görmek; eğer o gözler tabii olan göze benziyorsa mala işaret eder.

Bazen çok güzel göz görmek sihre, ölüm ve hayat, bazen de aile, akraba ve evlatlarını bir araya toplamaya işaret eder.

Rüyada gözlerinin güzel olduğunu gören kimse, hidayet, ilim ve basiretle rızıklanır. Eğer yanında hasta olan bir çocuğu yahut hanımı veya sevdiği bir kimsesi varsa hastalıktan iyileşir.

Rüyayı gören fakirse zengin olur. Eğer bunların hiçbirisi o kimsede yoksa, durumuna uygun bir memuriyete girer.

Bazen rüyada göze ilişen karartılar sıkıntıya işaret eder. Rüyada gözün, yerinden başka bir yere geçmesi, kan akması, bedende meydana gelecek afetlere işaret eder.

Rüyada anlatılmaz derecede görülen pek büyük gözler bazen Cenab-ı Hakk (c.c.) tarafından zuhur edecek yardıma işaret eder.

Rüyada gözlerin mahvolması hak tarafından inecek azaba işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinden gizlenen bir kimseye gözü ilişse, o kimse o şahsı görür.

Rüyada gözünde bir eksiklik hisseden kimse, bazen de ayağında meydana gelen bir zarardan dolayı şikayette bulunur.

Sağ göz erkek, sol göz de kız evlada işaret eder.

Rüyada göze bir şeyin düşmesi, uyanık olmaya ve kendisiyle iftihar ettiği dostundan ayrılmaya işaret eder.

Gözlerinin kulak olduğunu gören kimse, kör olur ve gözüyle gördüğü her şeyi kulağıyla işitir.

Rüyada gözlerinde kızartı gören kimse meydana gelen bir hadiseden dolayı kızar.

Rüyada iki gözünü çıkardığını görse, çok sevdiği çocuğu ondan ayrılır veya mal, çocuk yahut ev ya da malik olduğu ve onlarla göz aydınlığına kavuştuğu bir şeyde sinirlendiği ve kızdığı bir şeyi görür.

Rüyada göz oymak uzun ömre işaret eder.

Bazen de göz çıkarmak, gözde meydana gelecek ağrıya işaret eder.

Bir kimse rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görse, bunlar, çok dindar ve salih bir kimse olduğuna işaret eder.

Kalbinde bir veya bir çok göz bulunduğunu görmenin tabiri de, böyledir.

Rüyada tehlikeli bir kimseye göz ucuyla baktığını gören kimse, o kişi hakkında hile yapar ve ona kin tutar. Eğer o tehlikeli kimseye gözlerini açarak baktığını görse, o adam şerli olan o kişinin işlerine nezaret ve yardım eder. Rüyada gözünün demirden olduğunu gören kimse, namus perdesini yırtar ve halk içerisinde ona şiddetli bir keder isabet eder. Gözüyle zina ettiğini gören kimse, namahrem kadınlara bakar.

Bir göze baktığını ve bu gözün kendisini hayrete düşürdüğünü gören kimse, dince zararı dokunacak bir iş yapar.

Rüyada omuzu veya kürek kemiği üzerinde bir insan veya bir hayvan gözü bulunduğunu gören kimse, kaybolmuş bir malı bulur.

Rüyada gözünün esmer renkte olduğunu gören kimse, dostunun hanımına şüpheli bir şekilde bakar.

Siyah göz, dindir.

Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir.

Az görmek sahibinin yakında mala muhtaç olacağına ve boşta kalacağına işaret eder. Çocuğu çok olan bir kimse böyle bir rüya görse, o kimsenin çocuklarının hasta olacaklarına işaret eder.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Gölge Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle