Rüya Tabirleri

Rüyada Güneş Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada güneş görmek ne anlama gelir?

Rüyada Güneş Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen güneş, baba, altun, devlet adamı veya güzel bir kadındır.

Rüyada kendisinin güneş olduğunu gören kimse, güneş ışığı nispetinde büyük bir mülke erişir.

Zincirle asılmış güneşe ulaştığını gören kimse, bir vilayete amir olur ve orada adaletli iş yapar.

Güneş üzerinde oturduğunu veya ona yaklaştığını gören kimse, devlet ricalinden nimet, mal ve kuvvete erişir.

Güneşin ziyasının doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü aydınlattığını görmek, eğer rüyayı gören ehilse, yeryüzüne malik olur ve dünyanın her tarafında anılacağı bir ilme sahip olur.

Güneşi saf ve parlak olarak üzerine doğduğunu gören kimse, eğer vali ise, valiliğinde kuvvet ve kudrete işarettir. Halktan birisi ise, helal kazanca, erişir. Kadın ise, kocasından gönlünün hoşlanacağı bir şeye kavuşur.

Güneşin evinde doğduğunu gören kimse, evlenir. Rüyayı gören kadınsa, o da evlenerek dünyada saadete erer. Bu rüyayı gören tüccar ise, alışverişinde kar eder.

Güneşin kendisine bir şeyler söylediğini gören kimse, yüksek bir mevkiye getirilir.

Ay ve Güneş’in kendisine bir şeyler söylediğini ve onlarla beraber gittiğini gören kimse, ölür.

Güneş’in bir yerde bulunup diğer bir yerde bulunmadığını gören savaşta ise, şan ve nam kazanır. Savaşta değilse, bir meslek öğrenir.

Güneş’in başının üzerinde doğduğunu gören kimse, büyük bir iş ve dünyalığa; yalnızca iki ayakları üzerine doğduğunu gören, meyve ve hububat gibi şeylerin ziraatını yapmaya ve helalinden dünyada geçiminin bollaşmasına işaret eder.

Güneşten ateş çıkarak etrafındaki yıldızları yaktığını görmek, devlet başkanının etrafındakileri kovmasına işaret eder.

Güneşin kırmızılığı, memleketinde olan bozukluktur.

Güneşin kaybolduğunu görse, iyilik olsun kötülük olsun istediği işini sona erdirir.

Güneşin ışınlarının noksan olduğunu görse, gördüğü bu noksanlık miktarı devlet büyüğünün heybeti noksan olur.

Güneş’in doğudan parlak doğduğunu, batarken de aynı parlaklığı ile battığını görse, bu rüya, o şehir halkı için hayra işaret eder. İyi bir hayat süreceklerine işarettir.

Güneşi evinin içinde doğup evin her tarafını aydınlattığını gören kimse izzet, şeref, şöhret ve rütbeye işarettir.

Güneşin batıdan doğduğunu gören halk arasında rezil olur. Eğer bu rüyayı gören kimse ile diğer birisi arasında gizli bir sır varsa o sır ifşa olur, bazen de gizli olan bir iş meydana çıkar.

Güneşin ziyasına ulaştığını gören kimse, hazine ve büyük bir servete işarettir. O kimseye Allah (c.c.) hayır ihsan eder.

Güneşin doğudan doğup, yine doğudan battığını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere işaret eder.

Güneş görmek, bazı kişiler hakkında rüyayı görenin erkek bir çocuğunun doğmasına işarettir.

İşini gizli tutmak isteyen kimsenin güneşi görmesi, o işin meydana çıkmasına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, iyileşeceğine; gözleri ağrıyorsa, kör olmayacağına, yolcu ise, yolculuktan döneceğine ve güneşin doğduğu yön bilinmiyorsa, batı tarafına yolculuğa çıkmak isteyen kimse hakkında hayra işaret eder.

Güneş’in güneyden kuzeye doğru doğduğunu görmenin tabiri de, güneşin batıdan doğmasının tabiri gibidir.

Güneşin, karanlık ve kan renginde olduğunu veya güneşin şeklinin bozulmuş olduğunu görmek, bütün insanlar için kötüdür. Bazıları için işsiz kalmaya bazıları için de rüya sahibinin çocuğunun hastalanmasına veya çocuğuna arız olacak şiddete ya da gözlerinin ağrımasına tabir edilir. Bu rüya, işini gizlemek isteyen kimse hakkında ise, işinin uygun ve yolunda olduğuna işaret eder.

Güneşin yatağına inip kendisini korkuttuğunu görmek, şiddetli hastalığa işaret eder.

Güneşin kendisi için hayırlı bir şey yaptığını görmek, bolluk, kolaylık ve sıhhate işaret eder.

Güneşi perişan bir halde görmek bütün insanlar hakkında işlerinde çabukluk göstermeye, çok defa körlüğe veya rüyayı görenin çocuğunun ölümüne işaret eder.

Bir kimse birbirini kuşatmış birçok güneşler görse, yolcular hakkında hayra; hastalar hakkında şiddet ve ölüme işaret eder.

Güneşin kendi kendisine bir şeyler verdiğini veya güneşin kendisinden bir şeyler aldığını görmek, iyi değildir.

Güneşin ve ayın ışık ve nurlarıyla yanında toplandığını gören kimsenin güzel bir kadınla evleneceğine işaret eder.

Güneşin batıdan dogması, mülke, bazı tabirciler, rüya sahibinin rezil olacağına, bazıları tevbe edeceğine, bazıları ise ecelinin yaklaşacağına, bazıları da yeryüzünde meydana gelecek bir hadiseye işaret eder, dediler. Bu rüya hasta için sıhhate işaret eder.

Bulut veya başka bir şeyin güneşi örttüğünü ve güneş’in tutulduğunu görmek, devlet başkanının hastalanmasına veya durumunun bozulmasına işaret eder.

Bulutun açıldığını görse, endişe, hastalık ve kötü duruma zail olur. Ancak, güneşte yürüyebildiğini gören kimse, yolculuğa çıkar.

Güneş’in yerin üstünde dogması; kıtlık ve yangına işarettir.

Güneşin yere düştüğünü veya denize düştüğünü veya ateşle yandığına yahut ziyasının gidip karardığını ya da gökte seyrettiği yerin dışında kaybolduğunu yahut yıldız kümesinin içine girdiğini görse, yakınlarından birisi ölür.

Güneş’i tutulmuş veya bulut kaplamış yahut üzerinde toz veya duman birikmek suretiyle ışığı eksilmiş ya da kararsız bir şekilde dalgalandığını gören kimse; hastalık, endişe keder, şiddet veya insanı ızdıraba düşüren bir hadisenin meydana geleceğine işaret eder.

Güneş’in kendisi üzerine işaret ettiği kimse, uyanıkken hasta olursa ölümüne işaret eder.

Hiçbir sebep olmadan ve tutulmadığı halde güneşin karardığını görse, güneşe nispet edilen kimsenin zulüm veya küfrüne yahut sapkınlığını işaret eder. Hiçbir sebep olmadan ve tutulmadığı halde güneşin karardığını görse, güneşe nispet edilen kimsenin zulüm veya küfrüne yahut sapkınlığına işaret eder.

Güneşi avucuna veya kucağına alarak ona malik olduğunu yahut ışığı ile evine indiğini gören kimse, ehilse kuvvet ve yardıma mazhar ve mülkünde aziz olur. Veya o evin sahibi kayıpsa, vatanına döner. Bu rüyayı ister ev sahibinin kendisi, ister çocuğu, isterse hanımı görsün; zira ev sahibi hepsinin büyüğü ve idarecisidir.

Güneş’in doğduktan sonra kaybolduğunun görülmesi, yanında hamile bulunan kimsenin doğum yaptıktan sonra çocuğun ölmesine, kayıp kimsenin yolculuktan garip mallar ile geri dönmesine, hapisli kimsenin hapisten çıktıktan sonra yine hapse gireceğine, tevbe eden kimsenin tekrar sapıtacağına işaret eder.

Bazen de güneş’in kaybolduktan sonra doğması hanımını boşamış olan kimsenin tekrar onu almasına, yanında yüklü bulunan kadının kurtulmasına ve zor geçinen kimsenin geçim veya sanatının değer kazanmasına işaret eder.

Bu rüya, hasta olan kimsenin ölümüne ve savaşta bulunan kimsenin galip gelmesine tabir edilir.

Rüyada güneş gittiği halde onun arkasına düşüp onu takip ettiğini ve onun batmadığını gören kimse, esir olur.

Gölge düştüğünü ve güneşte oturduğunu gören kimseden fakirlik gider.

Ay, güneş ve yıldızların bir yerde toplandıklarını ve onların nurlu ve ziyan olduklarını gören kimsenin, ileri gelenler yanında sözü geçerli olur. Eğer onların ışığı yoksa tabirde rüya sahibi için hayır yoktur.

Eğer güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını görse, o kimsenin anne ve babası kendisinden memnundur. Eğer onlar ışıklı ve parlak değilseler, anne ve babası da, ona dargındır.

Eğer kendi sağından ve solundan veya önünden ya da arkasından ay ve güneşi görse, o kimseye üzüntü, keder, korku veya bela yahut bir perişanlık isabet eder.

Güneş, ay ve yıldızın siyah ve bulanık olması dünyanın durumun değişmesine işaret eder.

Bir kimse iki güneş’in birbiriyle çatıştığını görse, iki devlet birbiriyle savaşırlar.

Güneş veya aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah ve kusur işler.

Rüyada kendisinden güneş ışığı çıktığını gören kimse, otorite ve güce sahip olur.

Rüyada güneşin yıldızlarla beraber olduğunu ve güneşin yıldızlara galip geldiğini gören kimse, düşmanını kahreder. Onlara galip gelir. Nasibi güzel ve zenginliği artar.

Bir kimse rüyada kış gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu görse, Allah Teala’nın emirlerine uymaya, güzel elbiselere ve hastalıktan şifa bulmaya işaret eder.

Rüyada yaz gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu gören kimse için, üzüntü, keder, sıkıntı, fakirlik ve hastalıklara işaret eder.

Bazen de güneşi görmek doğu veya batı tarafına yolculuk yapmaya işaret eder.

Güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmek, rüya sahibinin, değer ve şanının yüce olmasına; güneş’i yüksekten aşağı meylettiği yerinde görmek ise, fakirlik, zarar, keder ve sıkıntıya işaret eder.

Güneşlerin çokluğu, bidat, korku ve geçimin durgunluğuna işaret eder.

Eğer güneşler çok ve ışığı da fazla olmasa, kuvvet ve iktidar sahiplerinin birtakım işlerde ittifak etmelerine işaret eder.

Rüyada Güneş’i yediğini gören kimse, güneşten istifade eder ve onunla faydalı mal eline geçer.

Rüyada bilhassa güneş’in kendisini yaktığını gören kimse, yüzü güzel, benzeri olmayan bir sevgili vadiyle, alaka ve sevgi ugrunda helak olur. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin itikadının bozulmasına işaret eder.

Bir kadının rüyada Güneş’i yüklenmesi, o kadının kocaya varmasına veya
güzel bir çocuğu olmasına tabir edilir.

Ay, güneş ve yıldızları görmek, Yusuf (a.s.)’ın meşhur kıssasına binaen belaya giriftar olmaya, zindana girmeye, ailesi ve akrabaları tarafından kendisine haset edilmesine sonra mülk ve güce sahip olmasına veya dininde bir sonuca varmasına işaret eder.

Bazen de bu rüya korku ve şiddete işaret eder.

Güneşin batıdan dogması, korku ve bağırmaya, devlet başkanının halkına zulmetmesine ve adaletten uzaklaşmasına işaret eder. Bazen bu rüya, gurbette bulunan kimsenin bulunduğu yerden, üzüntü ve keder içinde dönmesine, bazen de din değiştirmesine, tevbe etmiş bir kimsenin kötü işler işlemesine işaret eder.

Bir kimse rüyada güneş’in, ziraatı, bağ ve bostanları yaktığını veya güneşin hararetinin insanlara zarar verdiğini görse, hastalıklara veya ileri gelen insanlar tarafından yapılacak zulme ya da yiyecek maddelerinde rayicin pahalı olmasına işaret eder.

Gökte birtakım güneşler olduğunu ve insanlara eziyet verdiklerini görse, acımasız ve kötü kimselere işaret eder. Gökte bir çok güneşlerin bulunduğunu ve onların ziyasından insanların faydalandıklarını görse, adil ve kazanç sahibi kimselere işaret eder. Bazen de bu rüya, ziraat ve yetişmesinde güneşe muhtaç olan her şeye güneş’in erişmesine işaret eder.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Gümüş Para Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle