Rüya Tabirleri

Rüyada Hz. Musa (a.s.) Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada Hz. Musa (a.s.) görmek ne anlama gelir?

Rüyada Hz. Musa (a.s.) Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir kimse rüyada Hz. Musa (a.s.)’ı görse, Allah-u Teala Hazretleri (c.c.) o kimse vasıtasıyla zalim ve kibirli bir kimseyi helak eder ve ondan sonra o kimse izzet, şeref, galibiyet ve yüceliğe erişir.

Rüyada Hz. Musa (a.s.)’ı görmek haklıların kuvvetli oluşuna ve sapıkların da zelil ve perişan olmasına işarettir. Eğer Musa (a.s.)’ın görüldüğü yerde zalim bir amir veya zındık bir reis olursa Allah (c.c.) onu helak eder ve rüya sahibi onun şerrinden kurtularak selamete erer.

Rüyada kendisini Musa (a.s.)’ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir elbise giydiğini gören kimsenin düşmanı varsa, düşmanına zafer bulur, maksat ve arzusuna kavuşur. Bu rüyayı hapis olan veya herhangi bir kimse görürse o kimse mansur ve muzaffer olur.

Rüyada Musa (a.s.)’ı gören kimse, bir işinde mağlup ve kendisinin yakınları tarafında üzüntü ve keder içinde bulunur. Eğer bu rüyayı gören deniz yolculuğunda sıkılmış bir durumda ise, selamete erişir.

Musa (a.s.)’ı görmek, çocuklar halinde herhangi bir şeye müptela olmaya aile ve akrabalarından ayrılmasına, yabancıların bakımına muhtaç olmasına zalim kimselerle iyi geçinmeye, vadini yerine getirmeye, salih kimselerle akraba olmaya ve salih kimselerin garip şeylerine muttali ve vakıf olmaya işarettir. Bazen de rüya sahibi kendi kavminden veya bir vasiyete ya da iyilikle emretmesinden dolayı aile ve etbaından sıkıntı ve mihnet çeker. Bazen de Musa (a.s.)’ı görmek aracılık ve vasıtalık görevini güzel bir şekilde ifa etmeye işarettir. Musa (a.s.)’ı görmek, denizde yolculuk yapmaya ve akıbetinin selamet ve ticaretle nihayetlenmesine işarettir.

Bazen de Musa (a.s.)’ı görmek, rüya sahibinin ırz ve namusu hakkında kendisinde olmayan bir şeyi söylemesine işarettir.

Bazen de rüya sahibinin sözünde bir noksanlık veya başında bir ayıp bulunmasına işarettir.

Riyazet ehlinin rüyada Musa (a.s.)’ı görmesi onun terakki ettiğine ve derecesinin yüceliğine ve batıni nurlarının artmasına işarettir.

Rüyada Musa (a.s.)yı gören kadının çocuğunun kaybolmasından veya bir sıkıntıya uğramasından korkulur ve o kadının akıbeti hayırla sonuçlanır.

Rüyada Musa (a.s.)yı gören çocuk hakkında da tabir böyledir.

Rüyada Hz. Musa (a.s.)’ın asasının kendi elinde olduğunu gören kimse, büyük bir makama nail ve düşmanına galip gelir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.) Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle