Rüya Tabirleri

Rüyada İçki Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada İçki görmek ne anlama gelir?

Rüyada İçki Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada içki görmek, meşakkatsiz meydana gelen haram maldır. İçki içtiğini gören kimse büyük günah işler ve geniş rızka kavuşur. İçki kadehi ile içki içtiğini gören kimsenin eline haram mal geçer. Bazıları helal mal geçer demiştir.

İçki akan bir nehri görse, o kimseye dünyada bir fitne isabet eder. İçki nehrine girdiğini görse, o nehirden nail olduğu miktarca bir fitneye düşer.

Evlenmeyi ve ortaklığı arzu eden kimsenin rüyada içki görmesi, iyi geçinmeye dair olan anlaşmadır.

Memurun rüyada içki içmesi, işinden alınmasıdır.

Rüyada su ile karıştırılmış içki içmek, bazısı helal, bazısı haram maldır. Bazı tabirciler, bu ortaklık malıdır; bazıları da, bir kadından mal alır ve bu mal ile fitneye düşer, dediler.

Bir kimse içki yapmak için üzüm sıktığını görse, devlet hizmetinde büyük işlerde bulunur.

Meze bulunan içki meclisine davet edildiğini gören kimse, cihada ve şehitlik rütbesini kazanmaya davet edilir.

Rüyada görülen içki, fitne, şer, düşmanlık ve kızgınlığa, bazen dert ve hastalıktan şifa bulmaya, bazen de, delilik ve kendisini hissetmek ve düşünmekten alıkoyan bir üzüntü ve keder sebebiyle aklın gitmesine işaret eder.

İçki içtiğini gören kimse işsiz ise bir hizmette istihdam edilir. Yahut fakir ise zengin olur. Bekar ise evlenir. Hasta ise hastalığından kurtulur.

İçki, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı ifşa ve zinaya işaret eder.

Bazen de içki, zina eden kadına işaret eder.

Rüyada içki görmek anne babaya asi olmaya veya emlaktan bir şey satmaya yahut borçlanmaya yahut mal ve mülkün gitmesine işaret eder.

Rüyada içki içmek, içenin ahmaklık ve cehaletine işaret eder.

Ölmüş salih bir kimsenin rüyada içki içtiği görülse, o ölü ahirette nimet içerisindedir. Ancak hayatta iken içki içen bir ölünün rüyada içki içmesi hayırlı değildir. O ölünün günahkar ve azap içinde bulunduğuna işaret eder.

İçki görmek, evlenmek isteyen kimse için hayra delildir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada İbrahim (a.s.) Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle