Rüya Tabirleri

Rüyada İdrar Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada İdrar görmek ne anlama gelir?

Rüyada İdrar Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada idrar yaptığını görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarf etmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile işaret eder.

İdrarın çokça akmasını görmek, rızkının çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında idrarını tutması ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, bazen işlerinde acele etmesine ve tuttuğu işin yanlışlığına işaret eder. Rüyada idrar haram mala da işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere idrar ettiğini görmesi, o yerden bir hanımla evleneceğine işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada idrar ettiğini gören kimsenin rüyasını, geçimleri üzerine lazım olan kimselere yapacağı infak ile tabir etmişlerdir.

Bir kuyu içerisinde idrar ettiğini gören, helal kazancından sadaka verir.

Bir kumaş üzerine idrar ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder.

Mihraba idrar ettiğini gören kimsenin alim ve fazıl bir çocuğu olur.

Rüyada Kur’an-ı Kerim üzerine idrar ettiğini gören kimsenin hafız bir evladı olur.

İdrarın bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu şiddet ve meşakkatinin bir kısmı gider.

Kendisiyle beraber başkasının da bir yere idrar ettiğini ve idrarlarının birbirine karıştığını gören, birbirlerine akraba olur.

Rüyada idrarını tutan kimse hanımına kızar.

İdrarın kendisini şıkıştırdığını görmesi, malını muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağını işaret eder.

Helaya idrar ettiğini ve idrarın orada birleştiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malı azalır.

Eğer meşhur bir adamın kendi üzerine idrar ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düşürür.

Rüyada çokça idrar ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur.

Süt olarak idrar yaptığını gören kimse, asıl fıtratını kaybeder. Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından infakta bulunur.

Kan olarak idrar ettiğini gören, boşanır veya mahremi olan bir kadına yakınlıkta bulunur.

Üzüm suyu olarak idrar ettiğini gören, malını lüzumsuz yere israf eder.

Toprak ve çamur olarak idrar yapan kimse abdestini güzel olarak almayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna işaret eder.

Ayakta idrar ettiğini gören, malını rastgele yere sarf ve infak eder.

Elbisesine idrar edenin bir çocuğu olur, evli değilse evlenir.

Sokak ve çarşılara idrar ettiğini gören kimse o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür.

Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut şehir ve köyüne idrar ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya şehirden
bir hanımla evlenir ve hayatını o hanımla birleştirir.

Eğer mescide idrar ederse, muhsin, salih ve muttaki bir çocuğu olur.

Kendisini bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye idrar ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine işaret eder.

Deniz’e idrar ettiğini gören vergi, zekat ve denizden çıkardığı bir malı da devlet hazinesine verir.

Bir kimse her zamankinden farklı olarak çok idrar ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da idrar ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya işleyeceği bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına işaret eder.

Rüyada idrar içmek, kazançta ve haram malda şüpheye düşmek, zorluklarla karşılaşacağına işaret eder.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada İçki Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle