Rüya Tabirleri

Rüyada İmam Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada İmam görmek ne anlama gelir?

Rüyada İmam Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada cemaate namaz kıldırdığını görse, bir şeye kefil olması ile işaret eder.

Bazen bu rüya korkuya, bazen de kadir kıymetinin ve isminin yüceliğine, insanlara iyiliğin tanıtılması, kötülükten sakındırılması vazifesini yapacağına işaret eder.

Bir kimse imam olduğunu ve güzelce abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaate namaz kıldırdığını görse, arz ve isteği husule gelir.

Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hıyanet ve bir bidat ihdas eder. Bazen de mahzurlu ve yasak bir işi işler.

Bir kimse kendisini bir kavme imamlık ediyor görse o kimse vali olur ve orada adaleti uygulamada başarılı olur.

Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaate imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölümle öleceğinin yaklaşması ile işaret eder.

Bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görse vefat eder.

Bir kimse, kendisi ayakta ve cemaat oturduğu yerde bir kavme imam olduğunu görse, o kimsenin cemaat hakkına riayet ettiği ve cemaatin onun hakkına riayet etmediği ile işaret eder.

Kendisi oturduğu yerde, cemaatin bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse kendisine verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirir.

Eğer bir millete kıyam ve kuud ile namaz kıldırdığını görse, fakir ve zenginlerin işlerine yardımcı olur.

Hem kendisi hem de cemaat oturduğu halde imamlık yaptığını görse, mihnet ve şiddete müptela olurlar.

Kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, zayıf bir kavmin işlerini görmekle memur edilir.

Yan yatarak yahut yüzükoyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını görse o kimse vefat eder.

Kendisini tek olarak, cemaattekilerin de tek tek olarak namaz kıldığını gören, o cemaattekilerin asi ve zorba oldukları manasına gelir.

Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez.

Rüyada kendisinin bir topluluk tarafından imam yapıldığını görmesi eline miras geçeceğine işarettir.

Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kuran okumaya da muktedir olmadığını görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz.

Bir kimse kendisini bir çatıda cemaate namaz kıldırıyor görse o kimse ülkenin halkına iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada İlaç Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle