Rüya Tabirleri

Rüyada Kabeyi Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada Kabeyi görmek ne anlama gelir?

Rüyada Kabeyi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kabeyi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye işarettir. Bazen rüyada Kabe’yi görmek, rüya sahibinin Beytullah’a gireceğine işarettir. Rüyada Kâbe’yi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir. Ya da işlemeyi arzu ettiği bir şerden sakınır.

Bir kimse Kâbe’de namaz kıldığını görse, bir reisten veya imamdan kuvvet alır. Düşman şerrinden emin olur ve hayra erişir.

Rüyada Kâbe’ye giren kimse halifenin huzuruna çıkar, oradan bir şey aldığını gören kimse halifeden bir şey alır.

Kâbe’nin duvarlarından bir duvarın yıkıldığını görse, devlet reisinin öleceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada, Kâbe’ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapması, o kimsenin Allah (c.c.)’ın farzlarından emrettiği şeye veya kefaret-i yemini yerine getirmek için çaba sarfetmesine işarettir.

Rüyada Kâbe’ye bakmak korktuğundan emin olmaya işarettir.

Bir kimse rüyada Mekke’de bir vazifeye memur edilse devlet reisinin işleriyle ilgili bir vazife o kimseye verilir. Rüyada Kabe’den bir nar çaldığını gören kimse, dinini ıslah eder. Mekke’de ölüler arasında olduğuna ve ondan bir şeyler sorduklarını gören kimse, şehit olarak ölür.

Bir kimse rüyada Kâbe’de abdest bozduğunu görse, halifeye isabet edecek bir musibete işarettir.

Rüyada Kâbe’nin kendi evinde olduğunu gören kimse, daima saltanat, devlet ve halk arasında şöhret bulur. Ancak Kabe’nin şeklinde kötü bir hal görse, rüyada ev sahibi için hiç bir hayır yoktur. Kendi evinin Kabe olduğunu görse, Kabe Müslümanların önderi, o kimse de onun maiyetinde bulunur. Bir kimse, Kabe’nin üzerinde namaz kıldığını görse, irtidat eder. Hatmi şerife girip, Kabe üzerinde namaz kıldığını gören kimse in’am(nimetleri), ihsan ve rütbeye erişir. Mezhebinin kötü dediği ve sünnete muhalif hareket etmesiyle beraber tahsildarlık yapar.

Kabe’de bir hata işlediğini gören kimse, Resulullah (s.a.v.)’in Sünnet-i Seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kimselerin yoluna girer. Bir kimse rüyada meleklerin, gökten inip ve Kabe’yi temelinden kaldırıp bir şehre koyduklarını görse, o yerde bir fitnenin çıkmasına, Müslümanların önderinin o şehirde bulunmasına işaret eder.

Bir kimse Kabe’nin harap olduğunu görse, namazını terk eder.

Bir kimse, Kabe’yi tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yaptığını görse, o kimsenin yaptığı vazife miktarınca dinin salahına işarettir.

Bir kimse, Kabe’ye yönelmiş olduğunu görse, din ve dünyasını ıslah edecek bir şeye yöneleceğine veya bazı işlere karışmak üzere sultanın bulunduğu tarafa yönelmek üzere bulunduğunu işarettir.

Bir kimsenin kendisini Sünnet-i Seniyyenin aksine olarak hac vazifelerinden bazı şeyleri noksan yaptığını görmesi, o kimsenin namazında kıbleyi değiştirdiği gibi dinini de değiştireceğine işarettir.

Kabe namaza da işarettir. Çünkü Kabe, namaz kılanların kıblesidir.

Kabe mescit ve camiye de işarettir. Çünkü Kabe, Allah’ın evidir.

Kabe İslam, Kur’an, Sünnet, Mushaf-ı Şerif, alim baba, Seyyid, koca ve ana gibi kendilerine uyulmakla hidayete erişilecek kimselere işarettir.

Bazen Kabe, Cennete işarettir. Çünkü Kabe Allah (c.c.)’ın evidir. Cennet de Allah (c.c.)’ın evidir. Cennete kavuşmak ise, ancak Kabe’ye yönelmekle mümkün olur.

Bazen de Kabe mevsim, cemaat, sokak ve geniş mevkilere işarettir.

Bir kimse rüyada Kabe, kendisinin evi olduğunu görse, o kimsenin nail olduğu devletine veya bildiği ilmine ya da yaptığı bir amelinden dolayı insanların ona koşup ziyaretine gideceğine ve kapısının kalabalık olacağına işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Kabak Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle