Rüya Tabirleri

Rüyada Kan Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada kan görmek ne anlama gelir?

Rüyada Kan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha, yahut kendisiyle günah kazanılacak bir fiile işarettir. Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.

Eğer rüyada kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görse, o kimse üzerine yalan bir söz söylenir. Gömleğinin kedi kanıyla bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir.

Eğer kendi gömleğini aslan ve yırtıcı bir hayvan kanıyla bulaştığını görse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. Eğer gömleğini koç kanıyla bulaştığını görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nispetince haram mala nail olur.

Kanın, rüyada cilt ve deriden akması sıhhat ve selamettir.

Bazı tabirciler, bir kimse vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görse, o kimseye beden sağlığı ve çok mal gelir. Eğer kaybolmuşsa sağ olarak döner, hayır ve sevince nail olur.

İnsan kanı içtiğini gören kimse mal ve menfaate nail olur ve bütün fitne ve belalardan kurtuluşa erer.

Bazı tabirciler, insan kanı içtiğini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçınır ve çirkin işlerden kurtulur, dediler.

Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir.

Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir.

Herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar. Eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer.

Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ızdıraba atacak bir kana işarettir.

Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, bumu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir.

Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseye amirinden hayır isabet eder. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir.

Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur.

Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekatını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk eder.

Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler.

Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır.

Bir kısım tabirciler ise, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde bir rahatlık hissetse bu halde zekat yahut elbise veya şöhrete işarettir.

Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir.

Bazen, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir.

Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve maşakkat isabet eder.

Adet kanı, bekar kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir.

Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar.

İnsan kanı ev halkının, ev sahibinin az harcamalarına, bazen de bu rüya, arkada oları hastalığa işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Kamçı Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle