Rüya Tabirleri

Rüyada Kapı Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada kapı görmek ne anlama gelir?

Rüyada Kapı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kapı, o evin işlerini yürütene işarettir. Bundan dolayı ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir.

Açık kapılar rızık kapılarıdır. Evlerin kapılan kadınlara aittir. Kilitli kapılar bekar kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara işarettir.

Demir bir kapıyı kilitlediğini gören kimsenin, bekar bir kızla evlenmesine işarettir.

Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi ile tabir edilir. Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir.

Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete işarettir.

Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek çirkindir. Yakında o evde hanımı hakkında bir hıyanet vuku bulur.

Evinin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına işarettir.

Rüyada ev veya mescidin kapısını görmek, rüya sahibinin bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, burnun koku almayacağı bir hastalığa, sözü neşretmeye, vasıfları övülen boy ve endamı hoş, kadri yüce nesli çok olan güzel bir kadına veya zikredilen evsafa haiz bir erkeğe işarettir.

Bir kimse rüyada kendisi için büyük bir kapı satın alındığını ve kendisinin de o kapının üzerinde olduğunu görse o kimsenin hizmetçisiyle evlenmesine o kimsenin vücuduna, hizmetçisine ya da hanımına bir kötülük gelmesine işarettir.

Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayrete düşer.

Bir kapıdan içeri girdiğini görse, eğer düşmanlığı varsa, o kimsenin düşmanlıkta galip olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açıldığını görse, o kimse için dünya kapıları açılır ve talihi doğar. Kapılar haddinden fazla açılmış ise o evin atılacağına ve harap olacağına işarettir.

Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır. Kapı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.

Bazen kapısının yerinden ayrıldığını görmesi, ev halkı için ahlak ve tabiatının değişmesine ve evvelce bulunduğu durumun hilafına hareket etmesine işarettir.

Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup gam ve korkulardan emin olur.

Evinin iki kapısı olduğunu görenin hanımı, fesat çıkarıcı bir kadındır.

Evinin kapısının tersine açıldığını görse, bu rüya meydana çıkacak meşakkate veya harap edilmek suretiyle o evin işlemez hale getirilmesine işarettir.

Kapının halkası, bekçi, elçi ve korkutucu mesabesindedir.

Kapısının iki halkası olduğunu görenin iki kişiye borcu vardır. Halkayı kestiğini görse bidate düşer. Kapıların yandığını görse, hanımının ölmesine, geçiminin haline uygun olmayışına işarettir.

Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmanı yenmektir. Bazen meçhul kapılar, ilme, rızk ve kazanca; yolculuğa, rüyayı görenin hayır ve şer kapılarının açılmasına işarettir.

Kapılardan çıkmak, ayrılıktır. Çıktığı kapı güzelse, hayır ile ayrılığa, çıktığı kapı yıkılmış veya dar ise, şerden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine işarettir. Bazen de kapı, ölüme işarettir.

Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tevafuk etse ahiretinin güzel olmasına işarettir. Zulmet, pis hayvan leşi ve ateşle karşılaşsa ahirette azap içerisinde olacağına işarettir.

Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığına; kapanması, sıkıntı, geçim darlığı ve sebeplerin geçersizliğine işarettir.

Kapının göğe açılması, duanın kabul olması ve günah işlemekten kaçınmaya; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azap, intikama ve sıkıntılara işarettir. Eğer yağmur yağmıyorsa yağmurun yağmasına, kuraklıktan kuruyan yerlerin hayat bulmasına işarettir.

Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse sıhhat ve afiyetle müjdelenir.

Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığını gören kimse hanımı tarafından meydana gelecek bir güçlükle karşılaşır.

Bir kimse, rüyada, bir kavim üzerine bir kapıdan girdiğini görse, o kimse düşmanlarını yeneceğine ve düşmanlarının delillerini boşa çıkaracağına işarettir.

Bir kimse kapısı çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapı konulmuş olarak görse evini satar. Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse masiyet ve günahtan kendisini korur.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Kanat Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle