Rüya Tabirleri

Rüyada Karga Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada karga görmek ne anlama gelir?

Rüyada Karga Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen karga kuşu, iri, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı bir adama işarettir.

Karga görmek, kibirli, cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimsedir.

Rüyasında karga avladığını gören kimse, fakirlik ve darlık içinde ve sıkıntı ile haram mala sahip olur.

Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi iyi değildir. Karga kışın habercisidir.

Bir kimse rüyasında ev üzerinde bir karga görse, fasık bir adam o kimseye hanımı hakkında hıyanet eder.

Karga dosttan ayrılmaya ve gurbete işarettir.

Rüyasında karga etini yediğini gören kimse, hırsızlardan eline mal geçer.

Bir kimseye rüyasında bir karga verilse, o kimse sevince erişir.

Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düştüğünü gören, fasık (günahkar) kimsenin, temiz bir kadınla evleneceğine işarettir.

Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet ve yücelik ve mala erişir. Çok kargalar çok lakırdı eden birtakım insana işarettir. Karga, hilekar, harpçı, gaddar ve sırf nefsinin arzusu için çalışan bir adamdır.

Bazen de karga, meskeninden uzak kalmaya, üzüntüye, kedere, sıkıntıya, uzun yolculuğa, aile ve akrabaları tarafından beddua ve gücenmeyi gerektiren şeyde bulunmaya ve kötü bir tedbir almaya işarettir.

Karga fasık ve çok yalancı bir insandır.

Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fasık ve çok yalancı bir insanla uğraşır.

Bir kimse, bir kargaya rast geldiğini veya kargayı elinde tuttuğunu görse, o kimsenin kendi işinde aldanmasına ve isteğinin iptal edilmesine işarettir.

Bir kimse bir kargayı bir ev veya bir mahallede görse, o yerde fasık bir insan bulunduğuna işarettir.

Rüyasında kendisi için bir karga avladığını gören kimse, batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Karaciğer Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle