Rüya Tabirleri

Rüyada Kılıç Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada kılıç görmek ne anlama gelir?

Rüyada Kılıç Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen kılıç çocuktur.

Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete amir olur.

Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.

Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.

Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir.

Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına işarettir.

Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa nail olur.

Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok şarapçı bir adama işarettir.

Bir kimsenin rüyada kılıcının kınının kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine işarettir.

Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır.

Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder. Bazı tabirciler, onun teyzesi veya annesi ölür, dediler.

Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer hatiplikle bir ilgisi varsa, fesahat ve belağatına, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir.

Kılıç kırılsa kını sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnındaki çocuğun ölmesine işarettir. Kılıç kınıyla beraber kırılsa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür. Kılıç ve bıçakla kınları, ayakkabı ile kalıbı gibi her şeyin kını, erkek ve hanımı ile tabir edilir.

Bekar kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine işarettir.

Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Kılıcının körlenip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna işarettir.

Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur. Kılıçla bir insanın boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur.

Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasından birini kestiğini görse, vurulanın uzak bir yere yolculuk yapmasına işarettir. Vurmasıyla vurulanın azalarından birisini ayırsa, vurulanın nesli çok olur ve şehirlere dağılırlar. Bir kimse kendisini münakaşa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalık meydana gelir.

Kılıç, rızka da işarettir. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir. Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil ve necip olmasına işarettir. Eğer asil olmazsa kendisinde şüphe olan bir maldır, yahut zevce ve çocuk alçak bir nesilden olur.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Kertenkele Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle