Rüya Tabirleri

Rüyada Koç Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada koç görmek ne anlama gelir?

Rüyada Koç Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama işarettir.

Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına malik olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kızını alır.

Etini yeme kastı olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi veya düşmanı öldürmeye işarettir. Bu rüyayı harp zamanında görse, zafere erişir. Bir takım koçların rüyada bir yerde boğazlanmış görülmesi orada harp veya kavga ile bir takım kimselerin öldürülmesine işarettir.

Eğer rüyada bir koç boğazlasa, büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur. Bir koçu başına ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yarı bir adamın idaresini üzerine alır.

Bir koça bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı mağlup eder. Ve dilediği ve istediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz.

Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindiğini görse, iri yarı bir adam şiddet ve zor kullanarak o kimsenin üzerine biner.

Rüyada bir koçun boynuzlarını veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretini kırar.

Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir.

Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etinin taksim edildiğini görmesi büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine işarettir.

Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazlandığını gören kimse esirse esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir, hacca gitmemiş ise hacca gider. Hasta ise Allah (c.c.) ona şifa verir.

Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malından yer. Bir kimse rüyada evinde yüzülmüş bir koç bulunduğunu görse o kimsenin ailesinden bazısı ve kendisine yakınlığı bulunan kimsesi ölür.

Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse hasta olur veya zindan ve hapse konur. Bazen de koç valiliğe işarettir. Bundan dolayı kendisine bir koç verildiğini gören kimse vali olur.

Bir kimse kendisine koç başları götürüldüğünü görse o kimseye düşmanın başları götürülür. Koçların yünleri maldır. Koç, müezzine ve çobana da işarettir. Koç askerin öncüsü ve kumandanıdır.

Boynuzsuz koç vazifesinden alınmış veya devlet ve rütbesinden düşmüş zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işarettir.

Bir koçu kendi üzerine sıçradığını gören kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir. Kendisini bir koçun boynuzladığını görse o kimseye bir eza ve cefa isabet eder.

Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse büyük bir kimse, rüya sahibi ile malının arasını ayırır ve kendisini malından uzaklaştırır. Bir kimse rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görse o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Eğer hanımı yoksa o kimse kuvvet, izzet ve düşmanı üzerine galip gelir.

Rüyada görülen siyah koç tabirde siyah insana, beyaz koç da siyah olmayan kimseye nispet edilir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Kitap Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle