Rüya Tabirleri

Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada köpek görmek ne anlama gelir?

Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Eğer köpek ürürse o adi kimsenin haddi aşarak fena ve tamahkar olduğuna işarettir.

Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır.

Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder.

Dişi köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup adı bir kadındır.

Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Ev köpeği, zalim bir düşmandır.

Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur. Tazı köpeği kuvvetli, ancak vicdansız adı bir kimsedir.

Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve aşırı derecede sever.

Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bit dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.

Köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir.

Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete işarettir.

Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe işarettir. Av köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir.

Evi koruyan köpekler adamın hanımını, eşya ve evini korumaya, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine işarettir.

Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir. Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir.

Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir.

Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.

Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir.

Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer. Köpek bekçiye ve bid’at sahibi bir kimseye işarettir. Rüyada köpek sütü içmek, korkuya işarettir.

Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir.

Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malını koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişanlığına, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir. Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçılık yapmaya işarettir.

Bütün köpekler dünya ehline işarettir. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızıktır.

Çoban köpeği, hanımı, çoluk çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç iyi bir komşudur. Rüyada köpekle sohbet etmek “Ashab-ı Kehf” in meşhur kıssasına binaen gizlenmeye işarettir.

Dişi köpek nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına işarettir. Bazen köpek, Allah (c.c.)’ın rahmetinden ümidini kesmeye ve yalancılığa işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Köle Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle