Rüya Tabirleri

Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada Kuran-ı Kerim görmek ne anlama gelir?

Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kuran-ı Kerim ayetlerini Kuran-ı Kerim’in üzerinde okumak, emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma işarettir.

Bir kimse rüyada Kuran-ı Kerimi mushafsız olarak aşikare okuduğunu görse, o kimsenin davasında haklı olduğuna ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna işarettir.

Rüyada Kuran-ı Kerimden kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kuran-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, o ayet ve Kuranda olan şeyi hafızasında tutsun.

Eğer o ayet rahmet veya müjde hakkında ve o kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise Allah (c.c.) tarafından menfaat elde edeceğine işarettir.

Eğer ayet azap hakkında ise, o kimsenin işlediği bir günahtan dolayı göreceği ceza ve azapla korkutulmasına işarettir.

Bir kimse rüyada Kuran-ı Kerim okuduğunu ve manasını anladığını görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Allah (c.c.)’ın ona akıl ve zeka verdiğine işarettir.

Bir şahıs rüyada kendisine Kuran-ı Kerim okuduğunu, hayır ve hikmet telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse, o kimsenin giriftar olacağı eza veya hak tarafından düşeceği azaba işarettir. Cahil bir şahıs rüyada Kuran-ı Kerim okuduğunu görse, ölür. Çıplak olarak Kuran-ı Kerim okuduğunu gören kimsenin, nefsinin isteklerine uyduğuna işarettir. Kuranı Kerimi yediğini gören kimsenin, Kuran-ı Kerim okumak vasıtası ile geçindiğine işarettir.

Kuran-ı Kerim’i hatim ettiğini gören kimse için Allah (c.c.) katında sevap kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına işarettir.

Bazı tabirciler, Kuran-ı Kerim okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve sefalı olduğuna işarettir, dediler. Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak oldukları halde Kuran-ı Kerim okuyorlar görse, o kavmin sırf nefis ve hevaları arzusunda bulunduklarına işarettir. Rüyada Kuran-ı Kerim üzerine yazı yazdığını gören kimse, Kuran-ı Kerim’i kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kimse Kuran-ı Kerim’i ezberlediğini görse, mülke nail olur. Kur’an dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir.

Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu veya okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise Allah (c.c.) ona şifa ve afiyet ihsan eder. Kuran-ı Kerim’i diliyle yaladığını gören kimse, bir günah işler.

Rüyada Kur’an okumak, çokça salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine işarettir.

Rüyada Kuran-ı Kerim veya ondan bir şey okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer günahkar ise Allah (c.c.) onun günahını af ve tövbesini kabul eder, fakirse zengin olur, borçlu ise, borcunu öder. Şahitlik yapacak ise, doğru şahitlik yapar. Veya yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder.

Kuran-ı Kerim’i güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir.

Harflerini tahrif ederek Kuran-ı Kerim okuduğunu gören kimse, Haktan döner ve ahdine hıyanet eder. Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere şahitlik yapar veya bilmediği şeyi söyler.

Kuran-ı Kerim okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir işe memur olur ve o işteki selahiyetine göre emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir.

Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanın ölümüne işarettir. Rüyada Kuran-ı Kerim’i okuyan kurraları görmek, kavmin şerefli ve reislerine işarettir. Bundan dolayı bir kimse bir takım kurraları bir yerde toplu bir şekilde görse o yerde insanların şereflilerinden bir cemaat toplanır.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Kumru Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle