Rüya Tabirleri

Rüyada Kuyu Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir?

Rüyada Kuyu Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder.

Kuyu kazan kimse kuyuya kendisinin girdiğini görse başkasına yapacağı hile kendisine döner.

Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü görmediğini görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarını çalarlar.

Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasını çalan hırsıza galip gelir ve ondan intikamını alır, yahut kendisinden çalınan eşyaların hemen bedelini almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur.

Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tabir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yıkanmanın tabiri de böyledir. Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allah-u Teala (c.c.) ona borcunu ödemeyi nasip eder. Günahkar ise tövbesini kabul eder. Eğer hapis ise, Allah-u Teala (c.c.) onu hapislikten kurtarır.

Bir kimse rüyasında kendisinin başka bir kimseye yahut başkasının kendisine kazdığı kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığını görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazılmış ise o kimsenin nail olacağı bol geçime işarettir.

Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, uğursuzluğa ve hapse işarettir.

Kuyuya düştüğünü gören kimsenin gamı gider, büyüklere yaklaşır, izzet ve yüksekliğe nail olur. Rüyayı gören alim ise ilminden istifade eder.

Bazen de rüyayı gören ile ailesi arasında hayırsızlık ve kıskançlık meydana gelmesi ile rüya sahibi mağdur olur; sonra onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazen de bilahare kurtulacağı bir ithamla karşılaşır. Bazen de bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açılmasına ve ihtiyaçlarının giderilmesine işarettir. Mezkur kuyuyu görmek, yolculuğa da işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Kuşak Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle