Rüya Tabirleri

Rüyada Melek Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada Melek görmek ne anlama gelir?

Rüyada Melek Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğunu veya ona bir şal verdiğini görmesi, o kimsenin nail olacağı şehitlik rütbesine işarettir.

Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, kurtulurlar.

Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, hastalığa işarettir. Bazen de meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işarettir.

Meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitliğe nail olur ve Cenab-ı Hakkın inayetiyle kurtuluşa erişir.

Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görse, orada harp ve düşmanlık meydana gelir. Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzaffer olacaklarına işarettir.

Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitliğe ve dünyada sevince erişir.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde, rüku ve tevazu gösterdiklerini görse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir. Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir. Melekleri kadın suretinde gören kimse, Cenab-ı Hak hakkında yalan söz söyler.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görse, o kimsenin alim, salih ve muttaki bir çocuğu dünyaya gelir.

Eğer bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahit bir kimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür.

Bir kimse rüyada meleklere baktığını görse, o kimseye, çocuğu veya malı hakkında bir bela erişir.

Rüyada ruhani melekleri gören kimse, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişir.

Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüştüğünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir. Rüyada bir melekle güreştiğini gören kimse, rütbe ve makamından düşer, üzüntü ve kedere düşer.

Meleklerin kendi evine girdiklerini görse, dininin zayıf olduğuna işarettir.

Rüyada melek olduğunu gören kimse, kahin ve falcı bir kimse olur veya koğuculukla meşgul olur. Eğer o kimse hasta ise, onun ölümüne işarettir.

Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarını görse, o kimsenin din ve gidişatı güzel, malı çok olur. Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada salih bir kimsenin defnedilmesine işarettir.

Meleklerin sokakta görülmesi, halkın ölçü ve tartıda eksiklik yaptıklarına işarettir. Melek suretinde olduğunu gören kimse, sıkıntı ve ızdırap içinde ise, ondan kurtulur. Şayet şerefli birisi ise, şerefi daha da artar. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerini görse, Allah (c.c.), o kimseye basiret ve anlayış ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eriştirir. Bazen melekleri görmek şahitlere, bazen de emin adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet başkanı tarafından gönderilen kimselere işarettir.

Bir kimse rüyada azap meleklerini bir ölü üzerine indiklerini ve onlardan korkmadığını görse, o kimsenin korktuğu yerden emin olmasına işarettir.

Azap meleklerinin ölüye selam verdiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerinin görülmesi, rüya sahibinin arzusu ve isteğine kavuşmasıyla, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe nail olmasıyla tabir edilir. Eğer o meleklerin o ölüyü korkuttuklarını, ona bugz ve gazap ettiklerini ve onu topuzlarla dövdüklerini görse, bu rüya bazen rüya sahibinin dinden irtidat etmesine veya masiyete dönmesine yahut ebeveynine asi olmasına veyahut Allah (c.c.)’ın o kimseye farz ve vacip kıldığı şeyi terk etmesine işarettir.

Ölü bir kimsenin, azap meleklerinin kendi yanına gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidaşatına, afiyette oluşuna ve taatının kabul edilişine ve borcu varsa ondan kurtulmasına işarettir.

Kabirde ölüye gelen meleği görmek, fakirin zengin olmasına ve boşta kalan kimsenin bir görevle vazifelendirilmesine veya bir husus için şahit olarak durdurulup şahitlik kaidelerini zayi etmesine işarettir.

Rüyada hafaza meleklerini, görmek, tanınmış alim ve emniyetli kimselere işarettir. Bazıları da, rüyada hafaza meleklerini gören kimse müttaki ise dünya ve ahirette sevinç ve müjdeye kavuşur ve Cennete girer dediler. Müttaki değilse korku üzerinde bulunmazı lazım gelir, dediler.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Mektup Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle