Rüya Tabirleri

Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, Bu yazımızda  Rüyada ölüm görmek ne anlama gelir? Konusunu paylaşacağız. Rüyada görülen ölüm ne anlama gelmektedir?

Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tövbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tövbe etmek nasip olur. Bazı tabircilere göre ölmek, evlenmeye işarettir. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.

Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.

Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (c.c.)’ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir.

Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine işarettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse,
ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna işarettir. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna işarettir.

Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır.

Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala sahip olur. Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, idareciye hizmet eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, dini bir işten dolayı mesul tutulacağına işarettir.

Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür.

Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.

Rüyada ölünün arkasından gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.

İmamın öldüğünü görmek, şehrin harap olması ile tabir edilir.

Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.

Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur.

Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.

Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur, kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur.

Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk-çocuğunun yanına dönmesine işarettir.

Hasta adamın öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine işarettir.

Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne işarettir.

Birtakım ölüler arasında bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasında bulunduğuna işarettir.

Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan menfaat elde eder.

Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir.

Ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına işarettir.

Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına işarettir.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır.

Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir.

Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlât ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri meydana gelir.

Ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut şekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarına işarettir. Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de, böyledir. Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.

Korku halinde bulunan bir kimse rüyada özellikle anasının ve babasının sağ olduklarını görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir yahudi veya bir hristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tövbe eder.

Ölüleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bidat içerisinde bulunan bir kavmi Allah (c.c.)’ın izni ile hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tövbe eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikayet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasına karşı yaptığı kusurdan dolayı mesul tutulduğunu, eğer boynundan şikayet ederse, hanımının nikahından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mesul tutulduğuna, eğer sol elinden şikâyet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mesul tutulduğuna, eğer yan tarafından şikâyet ederse, o ölünün akrabalarını ziyaret etmediği için mesul tutulduğuna, eğer baldırlarından şikâyet ederse, o ölü hayatını batıl ve Allah (c.c.)’ın emrine
muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mesul tutulduğuna, eğer iki ayaklarından şikayet ederse, o ölünün batıl yere ve Allah (c.c.)’ın emrinin dışında malını sarf ettiğinden mesul tutulduğuna işarettir. Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir.

Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden veya giyilecek bir şey verdiğini gören kimsenin, malına bir zarar gelir. Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur.

Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yaşar.

Ölünün kendisine bir yemek verdiğini gören kimseye, ümit etmediği bir yerden iyi bir rızık gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur.

Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer.

Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür. Ölüden bir şey almak rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile neticelenir.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir.

Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur.

Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine işarettir. bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna işarettir dediler.

Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlat ve torunları için faydalı olacak bir iş yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar.

Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmadığını gören kimsenin, öleceğine işarettir. Ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erkeğin evine dönüştüğünü gören kadın da, ölür.

Hayatta olan bir şahıs rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceğine, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işarettir.

Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve paslı bir gömlek verdiğini gören kimse, fakirleşir.

Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan o şahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işarettir. Çünkü ölü Hakkın evinde olduğundan ancak Allah (c.c.)’ın razı olduğu şeylerden memnun kalır.

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölünün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen işlerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o işle emretmesine işarettir. Eğer ölünün yaptığı iş kötü ise, o kimsenin o işin terkedilmesi için emir vermesine işarettir.

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip-çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işarettir.

Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur. Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığına ve iyi halde olduğuna işarettir. Ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de, böyledir.

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna işarettir.

Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığını görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işarettir. Ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de, onların rağbet görmemesine işarettir.

Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada kendisini ebedi bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.

Hayatta olan birisine, rüyada tanıdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir.

Rüyada annesinin öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir.

Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuştuğu ve yardım istediği bir kimsenin öleceğine işarettir. Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağladığı sanatının, geçersiz olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi veya salih yahut fakih olan bir şahsı bir olduklarını görse, ve şehir halkı da harp, kıtlık veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir.

Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir.

Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (-görmediği bir yerden-) seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.

Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna işarettir. Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evlerine gittiklerini görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkilerin Allah (c.c.)’ın yeniden ihya etmesine işarettir. Ölüm, bazen mümin için şerefe, bazen de, uzlete çekilmeye işarettir.

Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe işarettir.

Bazen alimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çıkmasına, abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, zanaatkarın ölümü, zanaatkarın geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölümü, menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işarettir.

Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, batıl amellere işarettir. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işarettir.

Rüyada ölüden bir şey almak, hayra ve rızkın artmasına işarettir.

Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya işarettir. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (c.c.) yanında iyi halli oluşuna işarettir.

Rüyada müşriklerin ölülerini görmek, düşmana, hıristiyan ve yahudi ölülerini görmek de, dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye işarettir. Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir?

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Ölü Yıkamak Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle