Rüya Tabirleri

Rüyada Oruç Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada oruç görmek ne anlama gelir?

Rüyada Oruç Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır veya yolculuğa çıkar. Bazı tabirciler rüyada orucunu bozduğunu gören kimse, müslümanlardan birisini gıybet eder, dediler.

Rüyada unutarak orucunu bozuğunu gören kimse, güzel bir rızıkla rızıklanır.

Rüyada oruç tuttuğunu gören kimse, terakki eder ve günahlardan tevbe eder, yaptığı yeminden dolayı kefaret verir, yahut haccını yapar. Bazıları da, oruçlu olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur, dediler.

Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydınlığa kavuşur. Eğer cahilse, Kuran’ı öğrenir. Kadr ve şanı yüce olur, sevinç ve hayra erişir.

Bir kimse rüyada Ramazan ayında yalnızca veya halkla beraber oruçlu olduğunu görse o kimsenin mümin, salih ve mütedeyyin bir kimse olduğuna işarettir. Eğer o kimse, kederli ve üzüntülü ise, Allah (c.c.) onu keder ve üzüntüden kurtarır, hasta ise, Allah (c.c.) ona şifa bahşeder. Sapıklıkta ise, hidayete erişir, borçlu ise borcunu öder.

Rüyada Ramazanda kasten orucunu bozduğunu gören kimse, kasten bir adamı öldürür. Nitekim rüyada bir adamı kasten öldürdüğünü gören kimse, Ramazanda kasten orucunu bozacağına işarettir. Kefaretten veya Ramazan ayını kaza etmeden dolayı iki ay oruç tuttuğunu gören adam, hastalanır ve günahlarından tövbe eder.

Rüyada kasten ve orucun farz oluşunu inkâr ederek Ramazanda oruç tutmadığını gören kimse, İslamın rükünlerinden büyük bir rükünü zedeler.

Rüyada ramazanda orucun farziyyetini ikrar ve onu kaza etmeyi niyet ettiği halde orucunu yediğini gören kimse için, hatıra gelmeyen bir yerden çarçabuk bir rızka erişmesine işarettir.

Bir kimse rüyada Ramazan ayında iftar ettiğini görse, o kimsenin İslâm fıtratı üzerine bulunduğuna işarettir. Bazen de o kimse, Allah’a ibadet maksadıyla yolculuk yapar. Rüyada hangi orucu tuttuğunu bilmeden oruç tuttuğunu görmek, düşmanlardan korunmaya ve nefsini eza ve cefadan muhafaza etmeye işarettir. Bazen oruç, hastanın ölmesine, bazen susmaya, bazen ferah ve sevince, bazen de söz ve işinde Allah için ihlâslı olmaya işarettir.

Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına işarettir. Oruç tutulan bir zamanda rüyada orucunu yediğini gören kimsenin, haram olan bir işi, işlediğine veya borçlu olmasına yahut hastalanmasına işarettir. Bazen de bu rüya, insanın hatırına gelmeyen bir yerden zuhur edecek rızka işarettir.

Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya işarettir.

Kendisinde sara hastalığı olan bir kimse, rüyada Ramazanda oruçlu olduğunu görse, Ramazanda şeytanlar bağlı olduğundan o kimsenin sıhhate kavuşmasına işarettir. Bazen de bu rüya, borcu ödemeye ve fasık kimsenin tövbe etmesine işarettir.

Rüyada, Şevval ayında altı gün oruç tutmak, namazda yaptığı kusurlarını ikmal etmeye veya zekât vermeye, ya da yaptığı kusurlarına pişman olarak tövbe etmeye işarettir.

Rüyada Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak, akrabalarını ziyaret etmeye ve onlara memnun kalacakları bir şekilde muamele ederek kendisini onlara sevdirmeye ve akrabalarından kendisine nikâhı helâl olan birisiyle evlenerek bir araya gelmeye işarettir.

Rüyada her ayın onüç, ondört ve onbeşinci günlerinde oruçlu olmak, borcu taksitle ödemeye, Kuran yahut ilim öğretmeye işarettir.

Rüyada Muharrem’in onuncu gününde oruçlu olmak, takvaya ve hacca gitmeye işarettir.

Arefe günü oruçlu olmak, sadaka almaya işarettir. Zilhicce’nin onuncu gününde oruçlu olmak, son nefeste kelime-i şahadetle ahirete göçmeye işarettir. Bazen bu rüya, vaadettiği bir şeyi yerine getirmeye işarettir.

Aşure günü oruçlu olmak, hayır işleri işlemeye, fitne, mihnet ve sıkıntı görmeye ve sonra onlardan kurtulmaya, mevsim ve bayramlara kavuşmaya işarettir. Eğer rüya sahibinin hanımı hâmile ise, salih bir çocuk doğurmasına ve helâl malla rızıklanmasına işarettir.

Rüyada Recep ayında oruç tutmak, yüksek rütbeli kimselere hizmet etmeye, bazen de denizden veya deniz yolculuğundan kazanç sağlamaya işarettir.

Rüyada Şaban ayında oruç tutmak, ticaret mahallinde bulunmaya kazanç temin etmeye işarettir.

Rüyada “Yevm-i Şekk” günlerinde oruçlu olmak, günah ve masiyet işlemeye işarettir.

Rüyada kaza orucu tutmak, esaretten kurtulmaya, günahkârın tövbe etmesine ve borcu ödemeye işarettir.

Rüyada adak orucu tutmak, ihtiyaçların sona ermesine, ferahlık ve sevince işarettir. Rüyada yıllık oruç tutmak, gayet çetin bir şeyi yapmayı kendisine âdet edinmesine ve apaçık bidatleri işlemesine, bazen de bu rüya, sükut etmeyi tercih etmeye ve ancak hayırlı olan sözleri söylemeye işarettir.

Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden kefareti icap ettiren bir iş yapmaya işarettir.

Rüyada oruçlu iken iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına işarettir.

Yılık orucu tutan kimse, orucunu bozduğunu görse, birisinin gıybetini yapar veya büyük bir günah işler. Yahut şiddetli bir hastalığa yakalanır, ya da bir belâya uğrar.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Ortak Görmek Ne Anlama Gelir?

Yorum ekle