Rüya Tabirleri

Rüyada Saç Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, Bu yazımızda  Rüyada saç görmek ne anlama gelir? Konusunu paylaşacağız.

Rüyada Saç Görmek Ne Anlama Gelir?

Saçı olmayan kimsenin rüyada kıvırcık saçlı olduğunu görmesi, Sünnet-i Seniyye ile amel yapmasına işarettir.

Saçlarının kıvırcık olduğunu gören kimsenin mal, hanım ve elbise için rehin vermesine işarettir.

Rüyada görülen saç, mala ve ömrün uzun olmasına işarettir. Saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise malı artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur. Eğer fakir ise, borçlanır.

Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur. Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görse, bulunduğu durumdan aşağıya düşer.

Kıvırcık olan saçını düz, uzun ve dağınık gören kimsenin, liderinin malı dağılır. Saçının yumuşak olduğunu gören kimsenin, liderinin ise malı artar.

Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldür.

Rüyada görülen saç, sahibi için maldır.

Bıyık ve koltuk altı kıllarını tıraş etmek, borçları ödemeye, sıkıntının gitmesine ve Sünnet-i Seniyyeye uymaya delildir.

Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını örmesi, hayra; saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.

Saç bitmeyen yerlerde saç bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Hac zamanı saçını kesmek veya onu kısaltmak emniyete işarettir.

Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine işarettir. Bazı tabirciler, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine işarettir, demişlerdir.

Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, ondan habersiz kocası, o kimse tarafından başka bir kadına davet edilir.

Rüyada saçı normal olarak yağlamak zinettir, normalden fazlası üzüntü ve kederdir. Başını taradığını ve bu arada bitlerin düştüğünü gören kimse, kendisine düşecek miras malından sadaka verir.

Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmeyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır. Elinin içinde kıl bittiğini gören kimsenin eline bir menfaat geçer. Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya; fazla ise, keder, üzüntü vs. gibi şeylere işarettir.

Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur. El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazancı gider. Baldırlarının çok kıllı olduğunu ve onları ördüğünü gören kimseye, mal isabet eder. Şu halde o kimse Allah (c.c.)’dan korksun.

Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye işarettir.

Saçın, güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu anlattığımız kimselerin hallerinin güzelliğine; saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına işarettir.

Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması; sevinçli kimseler için de sevinçlerinin artmasıdır.

Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna işarettir. Saçlarının sık ve çokça olduğunu onları da halka gösterdiğini gören kadın, halk arasında rezil olur.

Başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan gören kimse, zelil olur. Arka tarafındaki saçlarını dağınık gören kimsenin ise, ihtiyarlığında hor ve hakir olacağına işarettir.

Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına işarettir. Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca celadet ve şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına işarettir. Saçlarının anormal şekilde uzadığını ve öylece de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.

Bir kimse saçı uzun olduğu halde kısa olarak görse, gam ve kederi gider. Rüyada saçını yolan kimsenin malına bir bela ve musibet erişir.

Hac mevsiminin dışında saçını kestiğini gören kadınla kocası arasında, geçimsizlik husumet ve düşmanlık meydana gelir. Eğer bunu hac mevsiminde görürse, din ve dünya halinin iyi olmasına ve emniyette bulunmasına işarettir.

Saçını kesmek, ilim ve hidayete; eğer hac mevsiminde olursa, bazen hac yapmaya da işarettir.

Başını tarasa veya başından bitleri ayıklasa, kendi yerinden müfsitleri çıkarmaya işarettir.

Bazen saçın güzelliği salih amellere, bazen de saçın güzelliği, uzunluğu ve örtülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye işarettir.

Rüyada görülen saç, güzel olursa, hayırlı haber talep etmeye, eğer saç çirkin olursa, hayırsız haber talep etmeye ve titreme hastalığına yakalanmaya işarettir. Rüyada saçlarının üç örük örüldüğünü gören kadın, kocasından üç talakla boşanır. Eğer o kadın hasta ise, ölür.

Kaş, kirpik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkek için zinet, kuvvet, elbise ve daimi bir maldır. Koltuk ve kasık kılı gibi kendisinde fayda olmayan kılın rüyada fazlalığı üzüntü, sıkıntı ve sünnetten ayrılmaya işarettir.

Kulak kılı, ilim veya işitilecek bir sözdür. Burun kılı, kendisine mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.

Küçük çocuk için saç uzun ömürlü olmasına işarettir.

Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah (c.c.)’ın rızası bulunmayan bir işe çalışmasına işarettir.

Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının hamile olduğuna işarettir. Sıkıntı ve mihnet içinde bulunan bir kimsenin rüyada saçının çokluğu, onun sıkıntısının artmasına ve saçlarının dökülmesi, onun sıkıntı ve mihnetinin gitmesine delildir.

Göğüste bulunan kılların çokluğu, rüyayı görenin borcuna işarettir.

Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer.

Bir kadın rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu gören, kocasının malıyla zengin olmasına işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Sabun Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle